„Święty Benedykt nie chce, aby talenty, które Bóg nam dał, pozostawały zakopane; pozwala wykonywać rzemiosła; długa tradycja, którą powinniśmy pokornie uszanować, wystarczająco już także uprawomocniła naukę i prace apostolskie” (bł. Kolumba Marmion OSB).

Głównym celem działalności Instytutu Monastycznego jest szukanie Boga dla wspólnego dobra, w służbie Kościoła, dla zbawienia dusz i dla chwały Bożej. Środkiem temu służącym będzie upowszechnianie duchowości, historii i teologii monastycznej, zwłaszcza benedyktyńskiej.

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

„Celem naszego życia jest szukanie Boga; to nasze przeznaczenie i nasze powołanie” (bł. Kolumba Marmion OSB)

Modlitwa Jezusowa

„Jezus Chrystus posiada w sobie pełnię wszelkich łask” (bł. Kolumba Marmion OSB)

Źródła monastyczne

„Święty Benedykt nie chce, aby talenty, które Bóg nam dał, pozostawały zakopane” (bł. Kolumba Marmion OSB).

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!


„Święty Benedykt nie chce, aby talenty, które Bóg nam dał, pozostawały zakopane; pozwala wykonywać rzemiosła; długa tradycja, którą powinniśmy pokornie uszanować, wystarczająco już także uprawomocniła naukę i prace apostolskie. Opat jako głowa klasztoru będzie się niewątpliwie starał zachować rozmaite rodzaje działalności monastycznej; będzie usiłował rozwijać, dla wspólnego dobra, w służbie Kościoła, dla zbawienia dusz i dla chwały Bożej – rozmaite zdolności, które zauważy u każdego mnicha” (bł. Kolumba Marmion OSB).

Opactwo tynieckie powołuje do istnienia Instytut Monastyczny.  Jego powstanie ma być sposobem odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania przed którymi stoi dzisiaj Kościół. Głównym celem jego działalności jest szukanie Boga dla wspólnego dobra, w służbie Kościoła, dla zbawienia dusz i dla chwały Bożej. Środkiem temu służącym będzie upowszechnianie duchowości, historii i teologii monastycznej, zwłaszcza benedyktyńskiej. Stanie się to możliwe poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu monastycyzmu w ramach różnorodnej działalności Instytutu.

Opactwo tynieckie ze względu na swój dorobek na przestrzeni blisko tysiąca lat jest naturalnym miejscem do stworzenia instytucji, która będzie zajmować się spuścizną szeroko pojętego monastycyzmu. Instytut jest nową przestrzenią, dzięki której stanie się możliwe upowszechnianie wielkiego dorobku monastycznego Kościoła. Działanie Instytutu ma także stworzyć okazję do nowych badań w tej dziedzinie w odniesieniu do aktualnych problemów współczesnego świata i Kościoła.

Aktualności

Bieżące informacje skupione wokół działalności Instytutu Monastycznego przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

Bł. Kolumba Marmion OSB

(1858–1923)

Patron Instytutu Monastycznego

Bł. Kolumba Marmion OSB (1858-1923). Patron Instytutu Monastycznego


Będziemy tutaj mówić o godnej uwielbienia osobie Pana naszego. Niech was nigdy nie męczy słuchanie o Nim, niech wam się to nie przykrzy. Żaden temat nie powinien nam być droższy ani nie jest pożyteczniejszy; wszystko mamy w Chrystusie, a poza Nim nie ma możliwości ani zbawienia, ani uświęcenia.


Kolumba Marmion OSB urodził się w 1858 r. w Dublinie. W 1881 roku zostaje wyświęcony na kapłana. W 1886 r. wstępuje do benedyktyńskiego opactwa w Maredsous. W 1891 r. złożył uroczystą profesję monastyczną. W 1909 r. zostaje opatem w Maredsous. W 1920 r. zakłada Benedyktyńską Kongregację Zwiastowania. Umarł w 1923 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2000 r.