Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu

W ramach serii Źródła Monastyczne. Monografie pojawiła się nowa publikacja – Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, która jest w istocie reedycją tej publikacji sprzed 25 lat. Autor opisuje wyniki swoich badań dotyczących analizy terminu anachoreza w pismach jednego z…

O Świętym Benedykcie i medaliku Świętego Benedyka

W ramach serii Ora et labora przedstawiamy Drogim Czytelnikom kolejne wydanie książki (poprzedni tytuł: „Święty Benedykt” oraz w osobnej publikacji wydaliśmy „Historia i symbolika medalika św. Benedykta”), którą przed laty napisał nasz Współbrat, śp. Ojciec Paweł Sczaniecki. Jego szeroka wiedza, którą…

Cenobium nr 27

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer Cenobium. Tematem przewodnim jest kapłaństwo mnicha. Nie jest on dominujący w duchowości monastycznej. Jest to jednak zagadnienie niezmier­nie ciekawe. Z powodu swojej drugorzędności nie jest często podejmowane. Stąd pomysł, aby obecny numer Cenobium był…

Córki św. Benedykta

W ramach serii Ora et labora pojawiła się nowa publikacja – Córka świętego Benedykta. Tytuł może intrygować. Jego wytłumaczenie jest jednak proste. Córkami św. Benedykta nazywane są siostry i mniszki benedyktynki. Książka jest spisem konferencji, które zostały wygłoszone przez o.…

Dni skupienia i rekolekcje oblatów w 2022 roku

Na stronie Instytutu Monastycznego pojawił się harmonogram dni skupienia, rekolekcji i spotkań oblatów na 2022 rok. Oblaci benedyktyńscy są osobami świeckimi, którzy poprzez złożenie odpowiednich przyrzeczeń, wiążą się z konkretną wspólnotą benedyktyńską. W ten sposób kierują się w codzienności tą…

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2021/2022

We wrześniu rozpoczynamy kolejny sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich. Jak co roku, benedyktyni tynieccy będą głosili konferencje tematyczne dotyczące różnych zagadnień z duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są one do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii…

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa

Książka Osiem spojrzeń na Pana jest interesującą próbą interpretacji nauki ojców. To nowy rodzaj spojrzenia na dzieło Ewagriusza z Pontu – „O ośmiu duchach zła”, w którym teolog ten opisuje obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedię, próżność i pychę. Jak…