Czasopismo „Cenobium”

Od bieżącego roku, w ramach działalności Instytutu Monastycznego, będzie wydawane pismo „Cenobium”. Warto przypomnieć, że zostało ono założone w 1991 r. Mija zatem trzydzieści lat od wydania pierwszego numeru. Była to inicjatywa oddolna mnichów tynieckich, realizowana przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,…

Nowa seria monastyczna

Z przyjemnością chcemy poinformować, że Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu zapoczątkowało wydawanie nowej serii monastycznej – Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Pierwsze publikacje z tej serii będą poświęcone ślubom monastycznym oraz charakterystyce duchowości benedyktyńskiej.…

Więcej o modlitwie Jezusowej…

W Szkole Modlitwy Monastycznej Instytutu Monastycznego chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym sposób modlitwy, który powstał w środowisku monastycznym, i na który rozwój mnisi mieli bardzo wielki wpływ. Jej zadaniem jest wprowadzanie w modlitwę, która jest ściśle związana z monastycznym stylem życia.…

Zmiany na stronie benedyktyni.pl

Instytut Monastyczny jest jedną z działalności podejmowanych przez benedyktynów z Tyńca. Ci należą zarówno do społeczności benedyktyńskiej w Polsce, jak i na całym świecie. Wiele lat temu stworzono stronę benedyktyni.pl, która miała ukazać życie i działalność benedyktynów w Polsce. Ono…

Kazania o dziewicach

W ramach serii Źródeł Monastycznych ukazała się nowa publikacja – Kazania o dziewicach św. Piotra Damianiego. W książce znalazły się następujące kazania: XXXIV i XXXV o św. Florze i Lucylli, dziewicach i męczennicach; LXVI o św. Kolumbie, dziewicy i męczennicy;…

Zapraszamy na Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie w sezonie 2020/2021

Rusza nowy sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i…

Cywilizacja psałterza. Studia nad Regułą św. Benedykta

Jest to zbiór artykułów dotyczących wybranych zagadnień występujących w Regule św. Benedykta jak gościnność, milczenie czy szemranie. Z Przedmowy: Jestem przekonany, że nasza Reguła zawiera w sobie niezwykły potencjał, który także i dziś może, a nawet powinien być wykorzystany do budowania lepszego,…

Szkoła Modlitwy Monastycznej zaprasza na cykl Lectio divina!

Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie. Czytanie i rozważanie Pisma Świętego należy do wielowiekowej tradycji monastycznej, a więc także benedyktyńskiej. Zwrot lectio divina pojawia się w Regule św.…