Instytut Monastyczny

Literatura do formacji modlitwy

Literatura o modlitwie Jezusowej (medytacji chrześcijańskiej).

Chmura niewiedzy, tłum. P. Rostworowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, tłum i oprac. J. Naumowicz, Kraków 2002.

Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcuWyd. Tyniec, Kraków 2011.

Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Św. Hezychiusz z Synaju, Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2018.

Augustyn J., Vogüé A. de, Zawada M., Zatorski Z., Powiew Boga. Medytacja chrześcijańska, Wyd. Tyniec, Kraków 2014.

Behr-Sigel E., Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, tłum. A. Kocot, Kraków 2008.

Bereza J., Medytacje z ojcem Serafinem, Poznań 2000.

     —    , Praktyka „modlitwy Jezusowej, „Życie Konsekrowane” 1 (21) 1999, s. 52–56.

     —     , Sztuka codziennego życia, Poznań 1997.

Bolewski J., „Modlitwa Jezusowa” drogą poznania wcielonego Boga, [w:] Żyć Jezusem dzisiaj, red. J. Augustyn, Kraków 2000, s. 123–163.

     —     , Prosta praktyka medytacji. Wprowadzenie do modlitwy imieniem Jezus, Kraków 2017.

Bunge G., Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców, tłum. J. Bednarek, A. Ziernicki, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

Freeman L., Drogocenna perła. Dzielić się darem Medytacji chrześcijańskiej, zawiązując nową grupę, tłum. A. Ziółkowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

     —     , Jezus – wewnętrzny nauczyciel, tłum. E. Nowakowska, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

     —     , Medytacja chrześcijańska. Twoja codzienna praktyka, tłum. A. Ziółkowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

     —     , Od pierwszego wejrzenia. Doświadczenie wiary, tłum. A. Ziółkowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

     —     , Pielgrzymka wewnętrzna. Podróż medytacyjna, tłum. A. Ziółkowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

     —     , Światło wewnętrzne. Droga medytacji chrześcijańskiej, tłum. A. Wojtasik, Wyd. Tyniec, Kraków 2013.

Guillaumont A., Koptyjska inskrypcja o Modlitwie Jezusowej,[w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, tłum. S. Wirpszanka, Wyd. Tyniec, Kraków 2006, s. 231–251.

     —     , Modlitwa Jezusowa u mnichów egipskich, [w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1, Wyd. Tyniec, s. 177188.

     —     , Modlitwa nieustanna w starożytnym monastycyzmie, [w:] tenże, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2, tłum. S. Wirpszanka, Wyd. Tyniec, Kraków 2006, s. 165–177.

     —     , Pałacem Chrystusa jest serce. Szkice o modlitwie Jezusowej, tłum. A. Wirpszanka, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Hiżycki S., Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie, Wyd. Tyniec, Kraków 2016.

Hybel D., Nawara M., Słuchaj, medytacja jest… Z o. Janem Berezą rozmowa post mortem, Lubiń 2016.

     —     , Medytacja. Droga Miłującej Obecności, Lubiń 2019.

Kasjan J., Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, tłum. A. Nocoń, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Keating T., Wprowadzenie do modlitwy i medytacji chrześcijańskiej, tłum. A. Wałecki, Kraków 2004.

     —     , Otwarty umysł, otwarte serce, tłum. W. Drążek, Poznań 2004.

Kempfi A., O antologii „Filokalia” i modlitwie Jezusowej w prawosławiu, „W drodze” 10 (1995), s. 98100.

Koniecko B., Medytować to, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

     —     , Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem„, Wyd. Tyniec, Kraków 2019.

Larkin E. E., Medytacja chrześcijańska. Kontemplatywna modlitwa, Wyd. Tyniec, Kraków 2014

Leloup J.-Y., Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, tłum. W. Szlenzak, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kraków 1996.

Main J., Chrześcijańska medytacja, tłum. T. Lubowiecka, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

     —     , Chrystusowa obecność, tłum. E. Nartowska, Kraków 1998.

     —     , Chrystusowe teraz, tłum. E. Nartowska, Kraków 1997.

     —     , Cisza i trwanie, tłum. T. Lubowiecka, A. Ziółkowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2014.

     —     , Głos ciszy, tłum. M. Michalska, Warszawa 1996.

     —     , Medytacja chrześcijańska. Głód głębi serca, tłum. P. Ducher, Kraków 2016.

     —     , Pałające serca, tłum. A. Ziółkowski, Kraków 2015.

     —     , Radość trwania, tłum. E. Kopocz, Kraków 2004.

     —     , Ścieżka medytacji. Odkrywanie obecności Boga, tłum. J. Salamon, Kraków 2018.

Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, tłum. S. Hiżycki, Wyd. Tyniec, Kraków 2015.

Nataraja K., Dzieląc się darem. Podręcznik do nauki medytacji chrześcijańskiej według nauczania Johna Maina OSB, tłum. A. Chrzanowska, P. Żak, Wyd. Tyniec, Warszawa 2014.

Naumowicz J., Nowa Filokalia. Droga do modlitwy serca, Kraków 2020.

Nawara M., Oddychać Imieniem. O medytacji chrześcijańskiej, Poznań 2017.

Scherschel R., Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, tłum. E. Misiołek, Poznań 1988.

Serr J., Clément O., Modlitwa serca, tłum. R. Szmydki, Lublin 1993.

Stinissen W. i Mnich Prawosławny, Imię Jezus jest w tobie. O modlitwie nieustannej, Poznań 2002.