Instytut Monastyczny

Literatura do formacji życia konsekrowanego

2. Seria Formacja Zakonna (Praca zbiorowa pod red. J. W. Gogoli OCD).

Tom 1, Kraków 1997:
Gogola J. OCD, Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej
Kiwior W. OCD, Etapy formacji zakonnej
Wider D. OCD, Wychowanie do modlitwy

Tom 2, Kraków 1998:
Gogola J. OCD, Posłuszeństwo zakonne: teologia i praktyka
Spiller P. OCarm, Formacja do życia wspólnego
Kiwior W. OCD, Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalanie z instytutu życia zakonnego

Tom 3, Kraków 1998:
Gogola J. OCD, Czystość konsekrowana: teologia i praktyka
Zawada M. OCD, Dojrzałość osobowa w formacji zakonnej
Spiller P. Ocarm., Konsekracja zakonna

Tom 4: W trosce o ducha, Kraków 1998:
Gogola J. OCD, Ubóstwo konsekrowane: teologia i praktyka
Wider D. OCD, Walka modlitwy
Pietrzak W. SCJ, Sakrament pokuty w życiu zakonnym
Zawada M. OCD, Klauzura zakonna
Giertych W. OP, Sumienie czy superego?
Spiller P. Ocarm., Charyzmat życia zakonnego w Kościele

Tom 5: W relacji z innymi, Kraków 1999:
Kalniuk J. MS, Odpowiedzialni za formację
Wider D. OCD, Rozwój miłości w życiu duchowym
Gogola W. OCD, Przyjaźń pomiędzy osobami konsekrowanymi płci przeciwnej
Zawada M. OCD, Samotność i milczenie w życiu zakonnym
Ruszała A. OCD, Wychowanie do kontemplacji

Tom 6: Formacja postaw, Kraków 2000:
Gogola W. OCD, Wiara w życiu konsekrowanym
Zawada M. OCD, Nadzieja w życiu konsekrowanym
Fudala S. OCD, Wychowanie do miłości
Spiller P. Ocarm., Roztropność w życiu konsekrowanym
Kalniuk J. MS, Sprawiedliwość w życiu konsekrowanym
Salamon P. OFMConv., Umiarkowanie cnotą na dzisiejsze czasy
Ruszała A. OCD, Wychowanie do męstwa

Tom 7: Życie we wspólnocie zakonnej, Kraków 2002:
Zawada M. OCD, Teologia wspólnoty zakonnej
Salamon P. OFMConv., Liturgia Kościoła w służbie życia konsekrowanego
Spiller P. Ocarm., Wspólnota w służbie Ewangelii Królestwa
Gogola W. OCD, Osoba a wspólnota
Ruszała A. OCD, Modlitwa w służbie budowania wspólnoty zakonnej
Wider D. OCD, Rola osób starszych we wspólnocie zakonnej
Bakalarz J. OP, Psychologiczne aspekty wspólnoty zakonnej