Literatura formacyjna

A) Literatura do formacji życia chrześcijańskiego
1. Dokumenty Kościoła.
2. Podstawowe opracowania ogólne.

B) Literatura do formacji życia konsekrowanego
1. Dokumenty Kościoła.
2. Seria Formacja Zakonna.
3. Opracowania ogólne.

C) Literatura do formacji monastycznej
1. Serie Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC
– Czasopismo „Cenobium
– Seria Duchowość Wschodu i Zachodu.
– Seria Tradycja Mnisza.
– Seria Źródła Monastyczne.
– Seria Źródła Monastyczne. Monografie.
2. Opracowania ogólne.
O św. Benedykcie i Regule
O duchowości monastycznej
3. Opracowania szczegółowe.

D) Literatura do formacji modlitwy
1. Pomoce służące do praktyki lectio divina
Teksty biblijne.
Przekłady tekstów biblijnych.
Dokumenty Kościoła.
Komentarze do Pisma Świętego.
Opracowania ogólne.
Pomoce encyklopedyczne, filologiczne i leksykograficzne.
Publikacje Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC.
2. Literatura o modlitwie Jezusowej (medytacji chrześcijańskiej).
3. Literatura o modlitwie wewnętrznej.
4. Seria Modlitwa Kościoła.
5. Seria Modlitwa Kościoła. Monografie.

E) Literatura do formacji kapłańskiej.
1. Dokumenty Kościoła.
2. Opracowania ogólne.