Szkoła Modlitwy Monastycznej zaprasza na cykl Lectio divina!

Lectio divina staje się coraz bardziej popularną metodą modlitwy. Jak jednak ją praktykować? Zapraszamy do Tyńca na czterostopniowe wprowadzenie.

Czytanie i rozważanie Pisma Świętego należy do wielowiekowej tradycji monastycznej, a więc także benedyktyńskiej. Zwrot lectio divina pojawia się w Regule św. Benedykta w rozdziale o codziennej pracy fizycznej: Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym (lectione divina). Można go również tłumaczyć jako „boże czytanie”. Przymiotnik „boży” odnosi się raczej do tekstu, który ma być czytany niż do samej czynności czytania. W tym znaczeniu lectio divina to przede wszystkim modlitewne czytanie Pisma Świętego i refleksja nad jego treścią.

Lectio divina wymaga odpowiedniego wdrożenia i pewnych warunków, dzięki którym stanie się czytaniem naprawdę rozmodlonym, pełnym pokoju, pilnym, rozszerzającym duchowe przestrzenie wiary i miłości. Dzięki tym przymiotom lectio divina jak najbardziej dopomoże każdemu człowiekowi, aby się stawał stopniowo coraz pełniej uwrażliwionym na obecność Bożą i zdolnym jasno rozeznać Jego wolę. W ten sposób całym swoim postępowaniem stanie się świadkiem Pana.

Pierwsze spotkanie z cyklu szkoły lectio divina odbędzie się w terminie 1-4 października 2020 r.

Prowadzący:

Szymon Hiżycki (ur. 1980) – benedyktyn tyniecki. Studiował filologię klasyczną. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r. Odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był bibliotekarzem, rektorem studiów i magistrem nowicjatu (w latach 2013-2015). Od 2015 r. jest opatem tynieckim. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor kilku książek z duchowości monastycznej opublikowanych w Wydawnictwie Tyniec. Wydało ono także jego refleksje wokół czytań liturgicznych zebranych w pozycji Słowo jest blisko ciebie, która może pomóc w praktyce lectio divina.

Zapisz się na Szkołę lectio divina

Fot. Marcin Marecik