Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

W ramach Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich są organizowane konferencje formacyjne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do sióstr żyjących według Reguły św. Benedykta. To okazja do pogłębienia poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. Konferencje te stanowią jeden z elementów formacji zakonnej.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

2021:

23-24 września  – br. Mikołaj Jastrzębski OSB: Modlitwa serca- droga przebóstwienia

28-29 października – o. Konrad Małys OSB: Wyjście św. Benedykta z Vicovaro, czyli kiedy wolno mieć czegoś dość

25-26 listopada – o. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Magdalena Mortęska – nowa błogosławiona w świecie benedyktyńskim

2021:

27-28 stycznia – o. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Inchoationis Regula. O duchowości rozpoczynania na nowo

24-25 lutego – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Jak czytać Filokalię? Nad Diadochem z Fotyki

24-25 marca – o. Brunon Koniecko OSB: Nauka u św. Benedykta

28-29 kwietnia – br. Antoni Leńczowski OSB: Misterium Śmierci i Zmartwychwstania – liturgia chrzcielna oczami mnicha

26-27 maja –o. Konrad Małys OSB: Milczenie jako walka duchowa

23-24 czerwca – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Jak czytać Filokalię? Nad Hezychiuszem z Synaju

PROGRAM

Czwartki

17:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek (05-400 Otwock, ul. Reymonta 68)

Piątki

12:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Samarytanek (07-230 Niegów [Zabrodzie], ul. Klonowa 1)

15:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Sakramentek (00-001 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 2)

18:00  Konferencja dla Sióstr Loretanek (03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 18)