Instytut Monastyczny

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

W ramach Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich są organizowane konferencje formacyjne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do sióstr żyjących według Reguły św. Benedykta. To okazja do pogłębienia poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. Konferencje te stanowią jeden z elementów formacji zakonnej.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

2020:

24-25 IX – O. Brunon Koniecko OSB: Czy można nieustannie się modlić? – ODWOŁANE

22-23 X – O. Brunon Koniecko OSB: Rozważania o Duchu Świętym na podstawie dzieła O Duchu Świętym św. Bazylego Wielkiego.

26-27 XI – O. Włodzimierz Zatorski OSB: Pokora – otwarcie na przyjęcie prawdy.

2021:

28-29 I  O. Konrad Małys OSB: Między złudną inspiracją a marzeniem natchnionym przez Boga.

25-26 II – O. Opat Szymon Hiżycki OSB: Rozdział VI Reguły, O cnocie milczenia – czy aktualny także dziś?

25-26 III – O. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Czego nas uczą mistycy angielscy?

22-23 IV – O. Opat Szymon Hiżycki OSB: Bój się Boga – o bojaźni Bożej bez strachu.

27-28 V – O. Grzegorz Hawryłeczko OSB: O trudnościach w modlitwie.

17-18 VI – O. Konrad Małys OSB: Cierpliwość – jej droga, granice i owoce.

PROGRAM

Czwartki

17:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek (05-400 Otwock, ul. Reymonta 68)

Piątki

12:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Samarytanek (07-230 Niegów [Zabrodzie], ul. Klonowa 1)

15:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Sakramentek (00-001 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 2)

18:00  Konferencja dla Sióstr Loretanek (03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 18)