Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

Harmonogram spotkań 2022 / 2023

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. To również możliwość bezpośredniego spotkania z benedyktynami, podjęcia z nimi dialogu, wymiany myśli i wzajemnego poznania. Spotkania organizowane są we współpracy z Siostrami Benedyktynkami Sakramentkami w Warszawie.

2022:

24 września – o. Szymon Hiżycki OSB: Matka Mechtylda od Najświętszego Sakramentu, czyli duchowość benedyktyńska i adoracja

29 października – o. Stanisław Kyc OSB: Adoracja Dzieła Stworzenia w tradycji benedyktyńskiej

26 listopada – br. Mikołaj Jastrzębski OSB: In conspectu angelorum psallam Tibi – życie anielskie jako wzór życia mniszego

2023:

28 stycznia – o. Maciej Pawlik OSB: „Nie bój się, wierz tylko”. Jezus wobec ludzkiego cierpienia w Łk 8,40-56

25 lutego – o. Konrad Małys OSB: Benedyktyńska szkoła mądrości

25 marca – o. Brunon Koniecko OSB: Benedyktyńskie spojrzenie na pracę

29 kwietnia – o. Szymon Hiżycki OSB: Wątki eucharystyczne w Regule św. Benedykta

27 maja – o. Konrad Małys OSB: Jedność drogi, prawdy i życia w Regule św. Benedykta

24 czerwca –  br. Antoni Leńczowski OSB: Światło góry Tabor – ikona kontemplacji. Dlaczego mnisi kochają święto Przemienienia Pańskiego?

Miejsce spotkania:

Kościół Benedyktynek Sakramentek pw. Św. Kazimierza
Rynek Nowego Miasta 2
00-229 Warszawa

Program spotkania:

9.00 – Msza św. z homilią
9.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – Konferencja tematyczna
10.45 – Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin