Zmiany na stronie benedyktyni.pl

Instytut Monastyczny jest jedną z działalności podejmowanych przez benedyktynów z Tyńca. Ci należą zarówno do społeczności benedyktyńskiej w Polsce, jak i na całym świecie. Wiele lat temu stworzono stronę benedyktyni.pl, która miała ukazać życie i działalność benedyktynów w Polsce. Ono na przestrzeni lat trochę się zmieniło. Dlatego nastąpiło gruntowne odświeżenie tej strony. Czego dotyczyły zmiany?

Przede wszystkim jest nowy układ menu. Stał się on bardziej przejrzysty. Zawiera wiele nowych i ciekawych informacji. Zostały dodane treści dotyczące duchowości monastycznej. Ponadto ukazano w sposób bardziej wyraźny podstawowe informacje na temat wszystkich męskich klasztorów benedyktyńskich w Polsce oraz kontakty do nich. Strona umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych wiadomości na temat tych wspólnot.

Nowym elementem było wprowadzenie działu o oblatach. Mogą nimi zostać zarówno kapłani diecezjalni jak i ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie, czy też samotni. Oblaci podczas ceremonii oblacji (ofiarowania się Bogu), zobowiązują się żyć zgodnie z Regułą św. Benedykta. Oblacja nie jest ślubem w sensie ślubów zakonnych. Oblaci, jako zwykli ludzie, którzy zaufali Bogu, mogą nieść światło Chrystusa tym, wśród których żyją. Reguła św. Benedykta staje się dla nich przewodniczką, mądrością, która pomaga odczytać Ewangelię. Na stronie benedyktyni.pl można znaleźć podstawowe informacje o oblatach, jak również kontakty do wszystkich ich wspólnot w poszczególnych męskich klasztorach benedyktyńskich w Polsce.

Ważną zmianą było udostępnienie adresów stron o życiu benedyktyńskim na świecie. Benedyktyni w Polsce stanowią część światowej społeczności monastycznej. Warto zapoznać się ze strukturą życia benedyktyńskiego na świecie oraz z historią benedyktynów. Może to przybliżyć sposób w jaki żyją ci mnisi w innych krajach na świecie oraz zobaczyć miejsca, gdzie znajdują się ich wspólnoty.

Życie benedyktyńskie na świecie, podobnie jak w Polsce, jest zróżnicowane. Dlatego na portalu benedyktyni.pl umieszczono wiele linków, które odsyłają do rozmaitych aktywności i prac podejmowanych przez benedyktynów w Polsce. Ich życie w różnych polskich klasztorach jest nieco inne. Każdy z nich prowadzi swoją szczególną działalność. Zmiany dokonane na stronie umożliwiają w dosyć prosty i szybki sposób dotarcie do informacji o różnego rodzaju dziełach polskich benedyktynów.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do czytelniejszego ukazania życia męskich klasztorów benedyktyńskich w Polsce.

Zapraszamy do odwiedzenia strony benedyktyni.pl!

Fot. Marcin Marecik