Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu

W ramach serii Źródła Monastyczne. Monografie pojawiła się nowa publikacja – Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, która jest w istocie reedycją tej publikacji sprzed 25 lat. Autor opisuje wyniki swoich badań dotyczących analizy terminu anachoreza w pismach jednego z największych teologów IV wieku – Ewagriusza z Pontu. Z jego dzieł korzystało wielu ojców na Wschodzie, jak również i na Zachodzie. Warto jego czytać, zgłębiać, analizować, aby rozwijać się pod względem intelektualnym i duchowym.

Autor publikacji analizuje termin anachorezy także w powiązaniu z innymi ważnymi terminami duchowości monastycznej: monachos, eremos, kseniteja. Wyjaśnia uwarunkowania kosmologiczne i antropologiczne anachorezy. Dzieło przybliża nam niełatwe teksty Ewagriusza, który w dalszym ciągu pozostaje inspiracją w rozwoju duchowym nie tylko dla mnichów, ale także dla ludzi świeckich.

Zapraszamy do lektury!

O autorze:

Leon Nieścior OMI – ur. 7. 02. 1962 w Brańsku; studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi Panny w Obrze; święcenia kapłańskie w 1987 r.; studia patrologiczne na Wydziale Kościelnych Nauk Historyczno-Społecznych na ATK w Warszawie; doktorat w 1993 r,; od 1993 r. wykładowca patrologii i języków klasycznych w WSD w Obrze; autor kilku artykułów o nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu.