Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2021/2022

We wrześniu rozpoczynamy kolejny sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich. Jak co roku, benedyktyni tynieccy będą głosili konferencje tematyczne dotyczące różnych zagadnień z duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są one do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii…

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa

Książka Osiem spojrzeń na Pana jest interesującą próbą interpretacji nauki ojców. To nowy rodzaj spojrzenia na dzieło Ewagriusza z Pontu – „O ośmiu duchach zła”, w którym teolog ten opisuje obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedię, próżność i pychę. Jak…

Czasopismo „Cenobium”

Od bieżącego roku, w ramach działalności Instytutu Monastycznego, będzie wydawane pismo „Cenobium”. Warto przypomnieć, że zostało ono założone w 1991 r. Mija zatem trzydzieści lat od wydania pierwszego numeru. Była to inicjatywa oddolna mnichów tynieckich, realizowana przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,…

Nowa seria monastyczna

Z przyjemnością chcemy poinformować, że Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu zapoczątkowało wydawanie nowej serii monastycznej – Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Pierwsze publikacje z tej serii będą poświęcone ślubom monastycznym oraz charakterystyce duchowości benedyktyńskiej.…

Więcej o modlitwie Jezusowej…

W Szkole Modlitwy Monastycznej Instytutu Monastycznego chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym sposób modlitwy, który powstał w środowisku monastycznym, i na który rozwój mnisi mieli bardzo wielki wpływ. Jej zadaniem jest wprowadzanie w modlitwę, która jest ściśle związana z monastycznym stylem życia.…

Kazania o dziewicach

W ramach serii Źródeł Monastycznych ukazała się nowa publikacja – Kazania o dziewicach św. Piotra Damianiego. W książce znalazły się następujące kazania: XXXIV i XXXV o św. Florze i Lucylli, dziewicach i męczennicach; LXVI o św. Kolumbie, dziewicy i męczennicy;…