Córki św. Benedykta

W ramach serii Ora et labora pojawiła się nowa publikacja – Córka świętego Benedykta. Tytuł może intrygować. Jego wytłumaczenie jest jednak proste. Córkami św. Benedykta nazywane są siostry i mniszki benedyktynki. Książka jest spisem konferencji, które zostały wygłoszone przez o.…

Dni skupienia i rekolekcje oblatów w 2022 roku

Na stronie Instytutu Monastycznego pojawił się harmonogram dni skupienia, rekolekcji i spotkań oblatów na 2022 rok. Oblaci benedyktyńscy są osobami świeckimi, którzy poprzez złożenie odpowiednich przyrzeczeń, wiążą się z konkretną wspólnotą benedyktyńską. W ten sposób kierują się w codzienności tą…

Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2021/2022

We wrześniu rozpoczynamy kolejny sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich. Jak co roku, benedyktyni tynieccy będą głosili konferencje tematyczne dotyczące różnych zagadnień z duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są one do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii…

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa

Książka Osiem spojrzeń na Pana jest interesującą próbą interpretacji nauki ojców. To nowy rodzaj spojrzenia na dzieło Ewagriusza z Pontu – „O ośmiu duchach zła”, w którym teolog ten opisuje obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedię, próżność i pychę. Jak…

Czasopismo „Cenobium”

Od bieżącego roku, w ramach działalności Instytutu Monastycznego, będzie wydawane pismo „Cenobium”. Warto przypomnieć, że zostało ono założone w 1991 r. Mija zatem trzydzieści lat od wydania pierwszego numeru. Była to inicjatywa oddolna mnichów tynieckich, realizowana przez Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec,…

Nowa seria monastyczna

Z przyjemnością chcemy poinformować, że Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu zapoczątkowało wydawanie nowej serii monastycznej – Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Pierwsze publikacje z tej serii będą poświęcone ślubom monastycznym oraz charakterystyce duchowości benedyktyńskiej.…

Więcej o modlitwie Jezusowej…

W Szkole Modlitwy Monastycznej Instytutu Monastycznego chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym sposób modlitwy, który powstał w środowisku monastycznym, i na który rozwój mnisi mieli bardzo wielki wpływ. Jej zadaniem jest wprowadzanie w modlitwę, która jest ściśle związana z monastycznym stylem życia.…