Cenobium nr 27

Oddajemy w ręce Czytelników kolejny numer Cenobium. Tematem przewodnim jest kapłaństwo mnicha. Nie jest on dominujący w duchowości monastycznej. Jest to jednak zagadnienie niezmier­nie ciekawe. Z powodu swojej drugorzędności nie jest często podejmowane. Stąd pomysł, aby obecny numer Cenobium był poświęcony kapłaństwu mnicha. Powołanie monastyczne, a więc również benedyktyńskie, nigdy nie było i nie jest ze swej natury nastawione na kapłań­stwo. Ono może towarzyszyć niektórym mnichom i być odbie­rane jako powołanie w powołaniu, które ktoś odczytuje jako wolę Boga względem niego.

Kapłaństwo nigdy nie może być celem wejścia na drogę monastyczną. Musi ono być podporządkowane życiu mni­szemu. Ono jest nadrzędne. Jednak, żeby było ciekawiej, Bóg może też powoływać osoby duchowne do stanu mniszego. Święty Benedykt doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Jak zawsze w przypadku powołania, jest pewna tajemnica, którą trudno zgłębić. Bóg bowiem prowadzi wybrane osoby ścież­kami sobie wiadomymi. Człowiek jedynie odpowiada na Jego wezwanie.

Tym bardziej zatem zagadnienie kapłaństwa mnicha jest interesujące. W niniejszym numerze Cenobium podjęte zo­stały wybrane aspekty tego problemu. Bez względu jednak na to, z jakiej strony będziemy chcieli spoj­rzeć na to zagadnienie, to z pewnością będzie jeszcze sporo do odkrycia, gdyż jest to rzeczywistość złożona, a jed­nocześnie nadprzyrodzona.

Zachęcamy do lektury Cenobium!

Zamów Cenobium nr 27: Kapłaństwo mnicha