Cenobium

Jest pismem założonym w 1991 r. Była to inicjatywa oddolna mnichów tynieckich, realizowana przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC początkowo jako półroczne zeszyty. Nazwa czasopisma nawiązuje do cenobitów, czyli do mnichów, którzy prowadzą życie wspólnotowe, żyją pod opatem i regułą w ramach klauzury klasztornej. Życie benedyktyńskie to życie wspólnotowe. Właśnie to życie wspólne mnichów ma być przedmiotem przemyśleń i modlitwy. Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC wznowiło po wielu latach wydawanie tego czasopisma. Zostały wydane trzy numery, w których została podjęta fundamentalna dla benedyktynów kwestia – ślubów monastycznych. Każdy numer był poświęcony spojrzeniu i zrozumieniu jednego ze ślubów mniszych.

W 2021 r. czasopismo Cenobium stało się pismem Instytutu Monastycznego. Będą w nim podejmowane różnego rodzaju kwestie dotyczące sposobu życia monastycznego. To okazja do stworzenia przestrzeni wymiany myśli, rozważań teoretycznych i owoców codziennego życia, która będzie ukazywać innym sens i wartość monastycznego sposobu życia. Idea, która przyświecała przy tworzeniu tego czasopisma, a o której pisała Redakcja we wstępie do pierwszego numeru, pozostaje aktualna: „Chcielibyśmy, aby Cenobium stało się nie tylko sprawą Tyńca, ale by tynieckie zaplecze zostało mądrze i dobrze wykorzystane dla wspólnej sprawy. Zapraszamy wszystkich do współpracy w nadziei, że różnorodność będzie odczytana jako bogactwo, a nie wywoła budowania obronnych murów, że świadectwo wiary umocni nas w służbie jednemu Panu, że w dobie dialogu chrześcijaństwa z innymi religiami nie zabraknie dialogu między Siostrami i Braćmi w Chrystusie”.

Cenobium nr 23 (Stabilitas)

Cenobium nr 24 (Oboedientia)

Cenobium nr 25 (Conversatio morum)

Cenobium nr 26 (Posługa przełożonego)

Cenobium nr 27 (Kapłaństwo mnicha)

Cenobium nr 28 (Medalik św. Benedykta)