Córki św. Benedykta

W ramach serii Ora et labora pojawiła się nowa publikacja – Córka świętego Benedykta.

Tytuł może intrygować. Jego wytłumaczenie jest jednak proste. Córkami św. Benedykta nazywane są siostry i mniszki benedyktynki. Książka jest spisem konferencji, które zostały wygłoszone przez o. Karola von Oosta OSB w ramach rekolekcji dla Mniszek Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Warszawie. Były one poprowadzone w 1948 r. Publikacja powstała dzięki dostępnemu w bibliotece klasztoru Mniszek maszynopisu. Został on opracowany wspólnie przez benedyktynki warszawskie oraz benedyktynów tynieckich.

Zapraszamy do lektury!

O autorze:

Karol von Oost OSB (1899-1986) – belgijski benedyktyn, mnich opactwa św. Andrzeja na przedmieściach Brugii (Zevenkerken), jako przeor wznowionego opactwa tynieckiego (1939–1951) odnowiciel życia benedyktyńskiego w Polsce. Pierwsze śluby zakonne złożył wobec bł. Kolumby Marmiona w 1918 r. Posłuszny woli przełożonych pełnił gorliwie rozmaite funkcje zarówno w rodzimym klasztorze, jak i poza jego murami (m.in. posługiwał jako: nauczyciel w szkole przyklasztornej, misjonarz, wizytator klasztorów żeńskich, dyrektor internatu, refektariusz). Był cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją. Dzieło jego życia stanowi tyniecka fundacja, której rozwój, po zakończeniu przełożeństwa, śledził z wielką troską. Odznaczał się głębokim wyczuciem życia wspólnego i charyzmatem duchowego ojcostwa.

Na zdjęciu: fragment kaplicy u Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu