Dni skupienia i rekolekcje oblatów w 2022 roku

Na stronie Instytutu Monastycznego pojawił się harmonogram dni skupienia, rekolekcji i spotkań oblatów na 2022 rok. Oblaci benedyktyńscy są osobami świeckimi, którzy poprzez złożenie odpowiednich przyrzeczeń, wiążą się z konkretną wspólnotą benedyktyńską. W ten sposób kierują się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w klasztorze. Oblatami mogą zostać zarówno kapłani diecezjalni jak i ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie, czy też samotni. Mnisi składają śluby: posłuszeństwa, stałości i odmiany obyczajów. Oblaci podczas ceremonii oblacji (ofiarowania się Bogu), zobowiązują się żyć zgodnie z Regułą św. Benedykta. Oblacja nie jest ślubem w sensie ślubów zakonnych, nie obowiązuje pod sankcją grzechu ciężkiego. Niemniej jednak jest to bardzo świadome odnowienie i przyjęcie na nowo przyrzeczeń chrzcielnych i wola dochowania im wierności aż do końca. Chodzi o to, by powołanie chrześcijanina podjąć z całą powagą i uczynić je programem swego życia. Jednocześnie w ten sposób oblaci stają się świadkami Jezusa Chrystusa w obecnym zsekularyzowanym świecie. Jako zwykli ludzie, którzy zaufali Bogu, mogą nieść światło Chrystusa tym, wśród których żyją. Reguła staje się dla nich przewodniczką i mądrością, która pomaga odczytać Ewangelię.

W ciągu każdego roku oblaci podejmują formację indywidualną oraz we wspólnocie. W tym drugim przypadku organizowane są w klasztorze tynieckim dni skupienia oraz rekolekcje, które pomagają w rozwoju wiary i pogłębianiu duchowości benedyktyńskiej.

Jeśli komuś bliska jest duchowość benedyktyńska, a zarazem nie odczuwa powołania do życia w klasztorze, to może taka forma życia będzie dla kogoś odpowiednia. Wspólnota oblatów działająca przy opactwie tynieckim jest otwarta na wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje życie wiary w oparciu o duchowość benedyktyńską.

Zobacz więcej informacji o oblatach

Harmonogram dni skupienia i rekolekcji oblatów na 2022 rok

Zdjęcie: Marcin Marecik