Duchowość Wschodu i Zachodu

Seria Duchowość Wschodu i Zachodu zawiera przekłady różnych dzieł lub opracowań z bogatego dorobku monastycyzmu lub duchowości chrześcijańskiej z przestrzeni ponad tysiąca pięciuset lat. Treści dotyczą głównie tradycji monastycznej rozumianej szeroko, uwzględniając bogactwo duchowe Kościoła Zachodniego i Wschodniego. Wiele pozycji to współczesne opracowania różnych zagadnień z monastycyzmu czy duchowości chrześcijańskiej.

 1. Gabriel Bunge, Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców
 2. Monastycyzm. Historia i duchowość, red. zbiorowy
 3. Teofan Rekluz, Droga do zbawienia
 4. Matta el-Maskine, Nowe stworzenie człowieka
 5. Chmura niewiedzy
 6. Starzec Jan z Wałaamu, Zdobyty płomień. Listy
 7. Mnich kartuski, Rana miłości
 8. Modlitwa Pańska. Komentarze greckich Ojców Kościoła IV-V w.
 9. Modlitwa Pańska. Komentarze łacińskich Ojców Kościoła IV-V w.
 10. Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne
 11. Bertrand Rollin, Jak żyć dzisiaj Regułą św. Benedykta
 12. Matta el-Maskine, Modlitwa, Duch Święty i jedność chrześcijan
 13. Thomas Merton, O świętym Bernardzie
 14. Matta el-Maskine, Komunia miłości
 15. Matta el-Maskine, Święty Antoni według Ewangelii zawiera dwadzieścia listów św. Antoniego według tradycji arabskiej

Opowieści pielgrzyma
Enzo Bianchi, Radykalizm chrześcijański
Esther de Waal, Szukanie Boga
Włodzimierz Zatorski, Komentarz do Reguły św. Benedykta
Ireneusz Cieślak, Starcy pustelni optyńskiej
Adalbert de Vogüé, W. Zatorski, M. Zawada, J. Augustyn, Powiew Boga. Medytacja chrześcijańska
Leszek Wianowski, Doskonałość mnicha w pismach Doroteusza z Gazy
Rafał Szykuła, Ojcostwo duchowe w listach Barsanafiusza i Jana z Gazy
Kamila B. Varano, Dzieła wszystkie
Wil Derkse, Reguła św. Benedykta dla początkujących. Duchowość w życiu codziennym
Małgorzata Borkowska, Nad Regułą świętego Benedykta. Uwagi mniszki
Małgorzata Borkowska, Nad Księgą Starców. Komentarz do apoftegmatów
Małgorzata Borkowska, Nad księgami opata Jana o naśladowaniu Chrystusa
Irénée Hausherr, Imiona Jezusa i drogi modlitwy