Kazania o dziewicach

W ramach serii Źródeł Monastycznych ukazała się nowa publikacja – Kazania o dziewicach św. Piotra Damianiego.

W książce znalazły się następujące kazania: XXXIV i XXXV o św. Florze i Lucylli, dziewicach i męczennicach; LXVI o św. Kolumbie, dziewicy i męczennicy; LXVII i LXVIII w dniu narodzenia dziewic oraz XLV i XLVI o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny.

Przekład i opracowanie zostało wykonane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014-2020: Źródła wzorców kultury monastycznej – transformacja i recepcja w średniowiecznej Polsce: kultura piśmienna, przekaz ustny i wizualny.

Jako wprowadzenie do kazań czytelnik może zapoznać się z następującymi artykułami:

Karolina Morawska: Kobiety w jedenastowiecznej Europie. Główne problemy i wyzwania historiograficzne.

Beata Jabłonowska: Piotr Damiani o kobietach – uwagi wstępne.

Krzysztof Skwierczyński: „Zostałaś przyjęta do pokrewieństwa braterskiej adopcji” – dziewictwo a dzieje zbawienia w myśli Piotra Damianiego.

Zapraszamy do lektury!

Nota o autorze:

Św. Piotr Damiani (ur. 1007 w Rawennie, zm. 22 lutego 1072 w Faenzie) – był najmłodszym dzieckiem w licznej rodzinie; ojciec szybko umarł, Piotr został porzucony przez matkę i trafił pod opiekę brata. 23-letni chłopak wstąpił w roku 1035 do eremu w Fonte Avellana. W 1043 roku został przeorem Fonte Avellana i zaprowadził w klasztorze zwyczaje zapoczątkowane przez św. Romualda. W 1067 roku zrezygnował z zaszczytów i urzędów, wrócił do klasztoru i odtąd służył dziełu reformy swym piórem; w jego dziełach przeważa w tym okresie problematyka monastyczna i eremitycka. Umarł w Faenzy roku 1072 w czasie powrotu z podróży do swego rodzinnego miasta, do którego został wysłany przez papieża Aleksandra II.