Kazania o Piśmie Świętym św. Cezarego z Arles

W wydawnictwie Tyniec ukazała się nowa publikacja – Kazania o Piśmie Świętym św. Cezarego z Arles. 88 tom z serii Źródeł Monastycznych zawiera pierwszą część kazań tego Ojca Kościoła. Dotyczą one Księgi Rodzaju, Wyjścia oraz Kapłańskiej.

Jako wprowadzenie do lektury godny polecenia jest tekst o autorze kazań pióra Józefa Pochwata MS. Według jego opinii „homilie były skierowane do przeciętnej publiczności, a nie uczonej ani niepiśmiennej, ale czytającej lub rozumiejącej Pismo Święte, przynajmniej częściowo. Fakt, ze niektórzy słuchacze byli biedni i Cezary czasami skracał swoje kazanie, aby pozwolić im pójść do pracy, niekoniecznie oznacza, ze byli to analfabeci. Czyż biskup nie mówi o wykształconych pracownikach, którzy służyli bardziej nieuczonym od nich kupcom? To audytorium, liczniejsze niż wykształcone, nie powinno być w większości  w mieście takim jak Arles, gdzie na początku IV w. dopiero >wieś zaczęła obejmować miasto<”.

Zapraszamy do lektury!

Nota o autorze:

Św. Cezary z Arles (470/1 – 542) należał do wielkich reformatorów Kościoła galijskiego okresu wędrówki ludów. Formację monastyczną łączył z gorliwością duszpasterską. Był założycielem klasztorów męskich i żeńskich oraz inicjatorem licznych synodów galijskich. „Pisma monastyczne” wielkiego biskupa z Arles są ważnym dokumentem pozwalającym poznać początki i rozwój życia zakonnego w Galii VI w.