Komentarz do Listu do Efezjan 4-6

Wydawnictwo TYNIEC wydało nową publikację o. Piotra Rostworowskiego – Komentarz do Listu do Efezjan. Wcześniej wydano inne komentarza do Pisma Świętego tego autora: Komentarz do Ewangelii według św. Jana, Komentarz do 1 Listu św. Piotra, Komentarz do 1 Listu św. Jana.

Komentarz do Listu do Efezjan, który jest jednym z tzw. listów więziennych św. Pawła, powstał w 1967 r, kiedy także o. Piotr Rostworowski przebywał w więzieniu. Przypadło to na okres życia, który spędził w Tyńcu. Został uwięziony przez władze za próbę pomocy w nielegalnym przerzuceniu do USA matki i córki jednego z czeskich opozycjonistów, przebywającego na emigracji (podejrzewano, że była to prowokacja Służby Bezpieczeństwa). Aresztowano go 19 marca 1966 r. i skazano na cztery lata oraz grzywnę. Wyszedł po półtora roku, w grudniu 1967 r. Była to prawdopodobnie próba zastraszenia go lub uciszenia – był spowiednikiem kard. Karola Wojtyły oraz doradcą wielu ważnych postaci ówczesnego Kościoła. Niestety komentarz nie jest do całego Listu, a tylko do rozdziałów 4-6, ponieważ to pozostało w archiwum klasztornym.

Skorzystaj z publikacji!

Nota o autorze:

Piotr Rostworowski OSB / EC – benedyktyn, pierwszy polski przeor odnowionego w 1939 roku klasztoru w Tyńcu. Więzień za czasów PRL-u. Kameduła – przeor eremów w Polsce, Włoszech i Kolumbii. W ostatnim okresie życia rekluz oddany całkowitej samotności przed Bogiem. Zmarł w 1999 roku i został pochowany w eremie kamedulskim we Frascati koło Rzymu. „Był zawsze bliski mojemu sercu” – napisał po Jego śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II.