Literatura do formacji kapłańskiej

2. Opracowania ogólne.

Augustyn J., Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 1999.

Dyrek K., Formacja ludzka w wychowaniu seminaryjnym do kapłaństwa w świetle dokumentów posoborowych Kościoła i literatury teologicznej (1967-1997), nie publikowana praca doktorska, Archiwum ATK, Warszawa 1998.

     —    , Formacja ludzka do kapłaństwa, Kraków 1999.

Guarinelli S., Celibat. Czy nadal go wybierać?, Kraków 2013.

Kastelik B., Celibat wczoraj i dziś, Kraków 2018.

Kożuch M., Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, Kraków 2001.

Kroplewski Z., Sztuka rozmawiania. Poradnik dla księży, Kraków 2004.

Piacenza M., Chrystus tożsamością kapłana, Kraków 2011.

Ryś G., Celibat, Kraków 2001.

Sztuka kierownictwa duchowego, praca zbiorowa pod redakcją: Augustyn J., Kołacz J., Kraków 2007.

Sztuka bycia księdzem, praca zbiorowa pod redakcją: Augustyn J., Kraków 2010.

Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży, praca zbiorowa pod redakcją: Augustyn J., Cyran S., Kraków 2012.