Literatura do formacji modlitwy

1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Opracowania ogólne

Atlas biblijnej Jerozolimy, red. D. Bahat, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2004.

Bazyliński S., Wprowadzenie w studium Pisma Świętego, Lublin 2010.

Dowley T., Podręczny atlas biblijny, Poznań 2008.

Dylewski A., Ziemia Święta i Jordania, Bielsko-Biała 2012.

Galbiati E., Serafini F., Historyczny atlas Biblii, Kielce 2006.

Gargano I., Lectio divina. Wprowadzenie, Kraków 2001.

Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002.

Jankowski S., Geografia biblijna, Warszawa 2007.

     —    , Przewodnik po Ziemi Świętej, Rzym 1983.

Jelonek T., Repetytorium biblijne, Kraków 2009.

     —     , Teologia biblijna, Kraków 2011.

Kameraz-Kos N., Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2000.

Langkammer H., Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław 1979.

Langkammer H. (red.), Metodologia Nowego Testamentu, Pelplin 1994.

Magrassi M., Biblia i modlitwa, Kraków 2002.

Masini M., Wprowadzenie do lectio divina, Kraków 2001.

Murphy-O’Connor J., Przewodnik po Ziemi Świętej, Warszawa 1996.

Mycielski L., Jak czytać Pismo Święte? List do Brata, Biskupów 2010.

Ostański P., Jak Biblia zamieszkała między nami? Dzieje tekstu biblijnego, Poznań 2000.

Paciorek A., Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Academica 17, Tarnów 2003.

Pikor W., Jak powstało Pismo Święte? Historia tekstu Biblii, Kielce 2010.

Rad G. von, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986.

Roloff J., Wprowadzenie do Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

Rosik M., Ziemia Słowa. Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej. Izrael-Jordania-Synaj, Wrocław 2013.

Romaniuk K., Wprowadzenie do krytyki Starego i Nowego Testamentu, Poznań-Warszawa-Lublin, 1975.

Siemieński M., Księga świąt i obyczajów żydowskich, Warszawa 1993.

Smykowska E., Święta Żydowskie. Mały słownik, Warszawa 2010.

Starowieyski M., Tradycje biblijne, Kraków 2011.

Szczepanowicz B., Ziemia Święta. Geografia biblijna, Kraków 2014.

Szlaga J., Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań-Warszawa 1986.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1/2. Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, red. E. Wipszycka, Warszawa 2011.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999.

Vaux R. de., Instytucje Starego Testamentu, t. 1 i 2, Poznań 2004.

Wielki atlas biblijny, red. Pritchard J. B, red. red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2010.

Wojciechowski M., Wpływy greckie w Biblii, Kraków 2012.