Literatura do formacji modlitwy

1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Pomoce encyklopedyczne, filologiczne i leksykograficzne

Bosak P. C., Wszystkie miejsca biblijne. Słownik i konkordancja, t. 1-2, Kraków 2017.

Briks P., Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2000.

Coggins R. J., Houlden J. L., Słownik hermeneutyki biblijnej, red. nauk. wyd. pol.
W. Chrostowski, Warszawa 2005.

Encyklopedia Biblijna, red. nauk. P.J. Achtemeier, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2004.

Flis J., Konkordancja do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 1991.

Fritz V., Archeologia Biblijna, Warszawa 2005

Grecko-Polski Słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, red. J. Strong, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2015.

Green J. B., Brown J. K., Perrin N., Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, Warszawa 2017.

Hawthorne G. F., Martin R. P., Reid G. D., Słownik teologii św. Pawła, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski, Warszawa 2010.

Kaiser Jr. W. C., Davids P. H., Bruce F. F., Brauch M. T., Trudne fragment Biblii, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2011.

Kalbarczyk A., Leksykon Biblii, Sandomierz 2014.

Koehler L., Baumgartner W. Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1-2, Warszawa 2008.

Lambdin T. O., Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego, Lublin 2011.

Langkammer H., Słownik Biblijny, Katowice 1982.

Leksykon Biblijny, red. F. Rienecker, G. Maier, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2008

Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.

Martin R. P., Davids P. H., Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i pism Ojców Apostolskich, Warszawa 2014.

Negev A., Encyklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa 2002.

Nowicki P., Greczyzna biblijna. Wprowadzenie, Warszawa 1967.

Nowy Leksykon Biblijny, red. F. Kogler, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, red. nauk. wyd. pol. H. Witczyk, Kielce 2011.

Nowy Słownik Teologii Biblijnej, red. H. Witczyk, Lublin-Kielce 2017.

Parchem M., Biblijny język aramejski. Gramatyka. Kompletne preparacje. Słownik, Pelplin 2016.

Pilch J. J., Słownik kultury biblijnej, Częstochowa 2004.

Piwowar A., Greka Nowego Testamentu. Gramatyka, Kielce 2010.

Podręczna encyklopedia biblijna, t. 1-2, red. E. Dąbrowski, Poznań 1959-1960.

Popowski R., Grecko-polski słownik syntagmatyczny Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

     —    , Onomastykon Septuaginty, Warszawa 2013.

     —     , Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1997.

Praktyczny Słownik Biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1999.

Przewodnik po Biblii, red. D. i P. Alexander, red. wyd. pol. T. Mieszkowski, Warszawa 1997-2010.

Sielicki K., Onomastykon Biblii Hebrajskiej i Nowego Testamentu. Systematyzacja zapisu biblijnych nazw własnych, Warszawa 2009.

Słownik Grecko-Polski, t. 1-4, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1958-1965.

Słownik kultury chrześcijańskiej, red. N. Lemaitre, M. T. Quinson, V. Sot, Warszawa 1997.

Słownik Symboliki Biblijnej, red. L. Ryken, J. C. Wilhoit, T. Longman III, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2003.

Słownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Poznań 1994.

Słownik tła Biblii, red. J. I. Packer, M. C. Tenney, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2007.

Słownik Wiedzy Biblijnej, red. nauk. B. M. Metzger, M. D. Coogan, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 1996.

Strong J., Grecko-polski słownik Stronga z lokalizacją słów greckich i kodami Popowskiego, Warszawa 2015.

Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003.

Wojciechowski M., Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim, Warszawa 1997.

Zamarovský V., Encyklopedia mitologii antycznej, Warszawa 2006.