Literatura do formacji modlitwy

1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Przekłady tekstów biblijnych

Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [Nowa Biblia Gdańska], oprac. Śląskie Towarzystwo Biblijne, Ustroń 2012.

Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych, red. nauk. wyd. jednotomowego J. Betlejko, Warszawa 2017.

Biblia Pierwszego Kościoła, oprac. R. Popowski, wyd. 2, Warszawa 2017.

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu ,,B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstęp, red. i wstępy J. Frankowski, Warszawa 2013.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tekstu, oprac. R. Popowski, W. Wojciechowski, Warszawa 2014.

Hebrajsko-polski Stary Testament – Pięcioksiąg. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, oprac. i wstępy A. Kuśmirek, Warszawa 2009.

Hebrajsko-polski Stary Testament – Prorocy. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem słów hebrajskich, oprac. i wstępy
A. Kuśmirek, Warszawa 2008.

Hebrajsko-polski Stary Testament – Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem słów hebrajskich i aramejskich, oprac. i wstępy A. Kuśmirek, Warszawa 2014.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia Tysiąclecia], oprac. zespół pod red. A. Jankowskiego i in., wyd. 5, Poznań 2005.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami [Biblia Poznańska], t. 1-4, oprac. zespół pod red. M. Peter, M. Wolniewicz, Poznań 1975-1994.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Warszawsko-Praska], oprac. K. Romaniuk, Warszawa 1997.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem [Biblia Paulistów], oprac. zespół pod red. M. Górny i in., Częstochowa 2009.

Septuaginta czyli Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami, oprac. R. Popowski, wyd. 2, Warszawa 2014.

Septuaginta, czyli Grecka Biblia Starego Testamentu wraz z księgami deuterokanonicznymi i apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem, oprac. R. Popowski, Warszawa 2014.