Literatura do formacji modlitwy

1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Dokumenty Kościoła

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Benedykt XVI,Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.