Literatura do formacji modlitwy

Literatura o modlitwie Jezusowej.

Chmura niewiedzy, tłum. P. Rostworowski, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Filokalia. Tom I, tłum C.Dobak, Wyd. Tyniec, Kraków 2023.

Opowieści pielgrzyma. Szczere opowieści pielgrzyma poświęcone duchowemu ojcuWyd. Tyniec, Kraków 2011.

Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Św. Hezychiusz z Synaju, Wybór tekstów z I tomu Filokalii, Wyd. Tyniec, Kraków 2018.

Augustyn J., Vogüé A. de, Zawada M., Zatorski Z., Powiew Boga. Medytacja chrześcijańska, Wyd. Tyniec, Kraków 2014.

Behr-Sigel E., Miejsce serca. Wprowadzenie w duchowość prawosławną, tłum. A. Kocot, Kraków 2008.

Bereza J., Medytacje z ojcem Serafinem, Poznań 2000.

     —    , Praktyka „modlitwy Jezusowej, „Życie Konsekrowane” 1 (21) 1999, s. 52–56.

     —     , Sztuka codziennego życia, Poznań 1997.

Bolewski J., „Modlitwa Jezusowa” drogą poznania wcielonego Boga, [w:] Żyć Jezusem dzisiaj, red. J. Augustyn, Kraków 2000, s. 123–163.

     —     , Prosta praktyka medytacji. Wprowadzenie do modlitwy imieniem Jezus, Kraków 2017.

Bunge G., Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców, tłum. J. Bednarek, A. Ziernicki, Wyd. Tyniec, Kraków 2011.

Guillaumont A., , Pałacem Chrystusa jest serce. Szkice o modlitwie Jezusowej, tłum. A. Wirpszanka, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

Hiżycki S., Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie, Wyd. Tyniec, Kraków 2016.

Hybel D., Nawara M., Słuchaj, medytacja jest… Z o. Janem Berezą rozmowa post mortem, Lubiń 2016.

     —     , Medytacja. Droga Miłującej Obecności, Lubiń 2019.

Kasjan J., Rozmowy o modlitwie. Rozmowy IX i X z Abba Izaakiem, tłum. A. Nocoń, Wyd. Tyniec, Kraków 2003.

Kempfi A., O antologii „Filokalia” i modlitwie Jezusowej w prawosławiu, „W drodze” 10 (1995), s. 98100.

Koniecko B., Medytować to, Wyd. Tyniec, Kraków 2017.

     —     , Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach „Oddychać Imieniem„, Wyd. Tyniec, Kraków 2019.

Wejdź z Nim w relację. Rozmowa z o. Brunonem Koniecko OSB [w:] Twarzą w twarz. Dziesięć dróg modlitwy, rozmawia Małgorzata Terlikowska, Kraków 2022.

Leloup J.-Y., Słowa z Góry Athos. Duchowość mnichów z Góry Athos, tłum. W. Szlenzak, Wyd. Tyniec, Kraków 2012.

Hezychazm – zapomniana tradycja modlitewna, tłum. H. Sobieraj, Kraków 1996.

Leśniewski K., „Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka, Lublin 2006.

Mnich Kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej, tłum. S. Hiżycki, Wyd. Tyniec, Kraków 2015.

Naumowicz J., Szkoła modlitwy wschodnich Ojców Kościoła, Warszawa 2023.

Nawara M., Oddychać Imieniem. O medytacji chrześcijańskiej, Poznań 2017.

Scherschel R., Różaniec – modlitwa Jezusowa Zachodu, tłum. E. Misiołek, Poznań 1988.

Serr J., Clément O., Modlitwa serca, tłum. R. Szmydki, Lublin 1993.

Stinissen W. i Mnich Prawosławny, Imię Jezus jest w tobie. O modlitwie nieustannej, Poznań 2002.

Szyran J., Traktat o modlitwie Jezusowej, Kraków 2020.