Literatura do formacji modlitwy

1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Komentarze do Pisma Świętego

Katolicki Komentarz Biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2013.

Keener C. S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. nauk. wyd. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000.

Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego, red. W. R. Farmer, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Romaniuk K., Jankowski A., Stachowiak L., Komentarz Praktyczny do Nowego Testamentu, t. 1-2, Tyniec-Poznań-Kraków 1998.

Stern D. H., Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

Walton J. H., Matthews V. H., Chavalas M. W., Komentarz historyczno-kulturowy do Starego Testamentu. Księgi protokanoniczne, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa 2005.

Seria: Nowy komentarz biblijny. Stary i Nowy Testament, Edycja św. Pawła, Częstochowa