Literatura do formacji modlitwy


1. Pomoce służące do praktyki lectio divina

Publikacje Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC.

Lectio divina. Boże czytanie, Kraków 2002.

Bianchi E., Przemodlić słowo, Kraków 1998.

Cassingena-Trevedy F., Gdy słowo staje się ogniem. Rozważania o lectio divina, Kraków 2008.

Dąbek T. M., Mycielski L., Wiater E., Zatorski W., Aby rozważać Pismo Święte, Kraków 2011.

Hiżycki S., Słowo jest blisko Ciebie, Kraków 2020.

Jankowski A., Biblijna teologia czasu, Kraków 2019.

     —    , Biblijna teologia przymierza, Kraków 2019.

     —     , Jam jest Alfa i Omega. Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, Kraków 2019.

     —     , Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 2019.

     —     , Przy stole Słowa, t. 1, Kraków 2018.

     —     , Przy stole Słowa, t. 2, Kraków 2018.

     —     , Przy stole Słowa, t. 3, Kraków 2018.

     —     , Przy stole Słowa, t. 4, Kraków 2018.

     —     , Rok liturgiczny w świetle Biblii, Kraków 2019.

     —     , Trwajcie mocni w wierze, Kraków 2019.

Świderkówna A., Aby zrozumieć Pismo Święte, Kraków 2009.

     —     , Od bogów pogańskich do Boga żywego, Kraków 2007.

Zatorski W., Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 1, Kraków 2015.

     —     , Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 2a, Kraków 2015.

     —     , Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 2b, Kraków 2015.

     —     , Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 3, Kraków 2015.

     —     , Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 4, Kraków 2015.

     —     , Rozważania liturgiczne na każdy dzień, t. 5, Kraków 2015.

     —     , Usłyszeć Słowo Boże, Kraków 2015.

Seria Czytać Pismo Święte

 1. Mycielski L., Jak czytać Pismo święte. Listo do Brata, Kraków 1992. Najnowsza wersja: wydanie IV, Biskupów 2010.
 2.      —    , Ewangelia w Ewangelii, Kraków 1991.
 3. Świderkówna A., Co to jest Pismo Święte?, Kraków 2003.
 4.      —    , Na początku Bóg stworzył, Kraków 2003.
 5.      —    , Biblijny i niebiblijny potop, Kraków 2003.
 6.      —    , Prorocy, Kraków 1993.
 7. Mycielski L., Głoście Ewangelię, Kraków 2003.
 8. Świderkówna A., Bóg Trójjedyny w życiu człowieka,  Kraków 2000.
 9. Dąbek T. M., Pismo Święte o grzechu, Kraków 1997.
 10.      —    , Zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, Kraków 1997.
 11.      —    , Nowe życie chrześcijanina, Kraków 2004.
 12. Świderkówna A., Zmartwychwstanie, Kraków 2003.
 13. Zatorski W., Usłyszeć Słowo Boże. Praktyka „lectio divina”, Kraków 1999.
 14. Jankowski A., Porozmawiajmy o Apokalipsie (1), Kraków 2005.
 15.      —    , Porozmawiajmy o Apokalipsie (2), Kraków 2004.