Literatura do formacji monastycznej

2. Opracowania ogólne.

O św. Benedykcie i Regule

Casel O., Święty Benedykt z Nursji. Mąż Ducha, Kraków 2007.

Derske W., Reguła Świętego Benedykta dla początkujących, Kraków 2008.

Dąbek T. M., Święty Benedykt, Kraków 2002.

     —    , Wokół Reguły św. Benedykta, Kraków 2009.

Heufelder E. M., Braso G. Droga ku Bogu według Reguły św. Benedykta, Tyniec 1982.

Holzherr G., Reguła benedyktyńska w życiu chrześcijańskim, Tyniec 1988.

Jan Paweł II o świętym Benedykcie, Tyniec 1981.

Nigg W., Święty Benedykt z Nursji, [w:] Szkoła służby Pańskiej, Tyniec 1982.

Paweł VI, Jan Paweł II, Śladami świętego Benedykta, Kraków 2008.

Rollin B., Jak żyć dzisiaj Regułą św. Benedykta, Kraków 2005.

Sczaniecki P., Święty Benedykt, Kraków 2000.

     —     , Święty Benedykt. Wiedza o nim i przejawy jego kultu w dawnej Polsce, Kraków 2008.

Turowicz B., Życie i Reguła Św. Benedykta, [w:] Słuchaj, módl się, pracuj, Poznań 1989.

von Oost K.,  Komentarz do Reguły Świętego Ojca naszego Benedykta, Kraków 2017.

Zatorski W.,  Komentarz do Reguły św. Benedykta, Kraków 2012.