Literatura do formacji monastycznej

2. Opracowania ogólne.

O duchowości monastycznej

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. Rozważania monastyczne, red. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1984.

Benedyktyńska praca. Studia historyczne ofiarowane o. P. Sczanieckiemu w 80-rocznicę urodzin, red. J.A. Spież, Z. Wielgosz, Kraków 1997.

Misterium życia monastycznego, Kraków 1999.

Monastycyzm. Historia i duchowość, praca zbiorowa, Kraków 2002.

Szkoła służby Pańskiej, red. Benedyktyni Tynieccy, Tyniec 1982.

Słuchaj, módl się, pracuj, red. Benedyktyni Tynieccy, Poznań 1989.

Z mądrości św. Benedykta, red. Benedyktyni Tynieccy, Kraków 2007.

Za przewodem Ewangelii, red. Benedyktyni Tynieccy, Kraków 1986.

Borkowska M., Białe i bure. Historia życia monastycznego w dużym skrócie, Kraków 2005.

     —    , Chrystus życiem bł. Columby Marmiona, Kraków 2020.

     —     , Twarze Ojców Pustyni, Kraków 2001.

Casel O., O prawdziwym obrazie człowieka, Kraków 2007.

Grün A., Przewodnik po duchowości Ojców Pustyni, Kraków 1996.

Gueranger P., Szkic o pochodzeniu, znaczeniu i łaskach medalika albo krzyża św. Benedykta, Kraków 2018.

Guilmard J., W rodzinie świętego Benedykta, Poznań 1986.

S. Hiżycki OSB, Medalik św. Benedykta, Kraków 2011.

Hume G. B., W poszukiwaniu Boga, Warszawa 1983.

Jankowski A., Ciasna brama i wąska droga, cz. 1, Kraków 2018.

     —     , Życie mnisze, cz. 1, Kraków 2017.

     —     , Życie mnisze, cz. 2, Kraków 2017.

Kanior M., Polska Kongregacja Benedyktyńska Świętego Krzyża 1709-1864, Kraków 2000.

Mabilon J., Cel i miejsce studiów w życiu mniszym, Tyniec 1990.

Matta el-Maskine, Nowe stworzenie człowieka, Kraków 2005.

Mnich Benedyktyński, Droga ku Bogu, Kraków 1990.

Newman J. H., Benedyktyni, Kraków 1993.

Rostworowski P., W głąb misterium, Kraków 2010.

     —     , Miejsce łaski, Kraków 2015.

Savaton A.,  Wartości fundamentalne monastycyzmu, Kraków 2017.

Sczaniecki P., Historia i symbolika medalika św. Benedykta, Kraków 2016.

     —     ,  Kamienie do mozaiki. Mnisi. Mniszki. Monastycyzm, Kraków 2017.

Starowieyski  M. (red.), Duchowość starożytnego monastycyzmu, Kraków 1995.

     —     , Czego mogą nas nauczyć Ojcowie Pustyni, Kraków 2006.

Wipszycka E., Hiżycki S.,  Mnisi, nie tylko ci święci, Kraków 2007.

Stabińska J., Oblicza kontemplacji, Kraków 1990.

de Wall E.,  Szukanie Boga, Droga św. Benedykta, Kraków 1999.