Literatura do formacji monastycznej

3. Opracowania szczegółowe.

W tej części znajduje się wykaz literatury odnoszącej się do najważniejszych elementów duchowości monastycznej. Opracowania dotyczące modlitwy znajdują się tutaj.

Kierownictwo duchowe

Augustyn J., Praktyka kierownictwa duchowego, Kraków 2015.

Barry W. A., Connolly W. J., Kierownictwo duchowe w praktyce, Kraków 1992.

Fernandez-Carvajal F., Jak dobrze skorzystać z kierownictwa duchowego, Kraków 2006.

Grün A., Droga pustyni, Kraków 1996.

Hiżycki S., Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni, Kraków 2012.

Louf A., Towarzyszenie duchowe, Kraków 1991.

Sztuka kierownictwa duchowego. Poradnik, praca zbiorowa pod redakcją: Augustyn J., Kołacz J., Kraków 2007.

Rostworowski P., Kierownictwo duchowe, Kraków 2001.

Verlinde J. M., Tajemnica ojcostwa, Kraków 1997.

Kontemplacja

Grün A., Modlitwa chórowa a kontemplacja, Kraków 1991.

Merton T., Modlitwa kontemplacyjna, Kraków 2005.

Milczenie

Dąbek T. M., Milczenie i powściągliwość w mowie w Biblii i tradycji mniszej, Kraków 2018.

Grün A., Potrzeba milczenia, Kraków 2000.

Merton T., Życie w milczeniu, Kraków 1991.

Mnich Kartuski, Miłość i milczenie, Kraków 2008.

Pokora

Louf A., Pokora i posłuszeństwo, Kraków 2003.

Zatorski W., Pokora, Kraków 2008.

Post

Grün A., Post-modlitwą ciała i duszy, Kraków 1998.

De Vogue A., Kochać post, Kraków 2010.

Profesja monastyczna

Stałość, „Cenobium” 23, Kraków 2015.

Posłuszeństwo, „Cenobium” 24, Kraków 2016.

Nawrócenie obyczajów, „Cenobium” 25, Kraków 2020.