Literatura do formacji życia chrześcijańskiego

2. Podstawowe opracowania ogólne.

Adamiak E., Traktat o Maryi; Czaja A., Traktat o Kościele, Warszawa 2016.

Aumann J., Zarys historii duchowości, Kielce 1993.

Bartnik Cz., Dogmatyka, t. 1-2, Lublin 2012.

Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego, Warszawa 2014.

Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, Niepokalanów 2014.

Historia dogmatów, red. B. Sesboüé, t. 1-5, Kraków 1999-2003.

Historia Kościoła, t. 1-5, red. Aubert R., Knowles M. D., Rogier L. J. Warszawa 1985 – 1989.

Kelly J. N. D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Warszawa 1988.

Knoch W., Bóg szuka człowieka. Objawienie, Pismo Święte, Tradycja, Poznań 2000.

Koch G., Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty, Kraków 1999.

Kowalczyk M., Traktat o stworzeniu; Danielewicz Z., Traktat o rzeczywistości ostatecznej, Warszawa 2016.

Kudasiewicz J., Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.

Kumor B., Historia Kościoła, t. 1-8, Lublin.

Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999.

Majewski J., Wprowadzenie do teologii dogmatycznej; Strzelczyk G., Traktat o Jezusie Chrystusie, Warszawa 2016.

Merino E.C., Garcia de Haro R., Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004.

Pelikan J., Tradycja chrześcijańska. Historia rozwoju doktryny, t. 1-5, Kraków 2008-2010.

Pinckaers S. Th, Źródła moralności chrześcijańskiej, Poznań 1994.

Piotrowski E., Traktat o Trójcy Świętej; Kijas Z., Traktat o Duchu Świętym i łasce, Warszawa 2016.

Ratzinger J., Duch liturgii, Kraków 2000.

     —     , Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, Poznań 2009.

     —    , Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012.

     —     , Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2011.

     —     , Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kraków 2019.

     —     , Podstawy moralności chrześcijańskiej, Poznań 1999.

     —     , Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2000.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001.

Sesboüé B., Poza Kościołem nie ma zbawienia, Poznań 2007.

Seweryniak H., Teologia fundamentalna, t. 1-2, Warszawa 2010.

Schönborn Ch., Bóg zesłał Syna swego, Poznań 2002.

Sinka T., Zarys liturgiki, Kraków 2006.

Szymik J., Traktat o Bogu Jedynym; Paluch M., Traktat o zbawieniu, Warszawa 2016.

Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.

Tomasz z Akwinu, Summa teologii

Wagner H., Dogmatyka, Kraków 2007.

Wencel K., Traktat o człowieku; Blaza M., Kowalczyk D., Traktat o sakramentach, Warszawa 2016.