Literatura do formacji życia chrześcijańskiego


1. Dokumenty Kościoła.

Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006.

Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, Poznań 2009.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Breviarium Fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007.

Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1-4, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2013.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Kraków 2016.

Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate, Kraków 2018.

Franciszek, Encyklika Laudato Si, Kraków 2015.

Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Kraków 2013.

Franciszek, Encyklika Fratello tutti, Kraków 2020.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.