Literatura do formacji życia konsekrowanego

3. Opracowania ogólne.

Augustyn J., Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Kraków 1999.

Cantalamessa R., Posłuszeństwo, Kraków 1999.

     —    , Ubóstwo, Kraków 2005.

Cencini A., Oddech życia. Łaska formacji permanentnej, Kraków 2004.

     —    , Powołał do siebie, tych, których sam chciał, Pelplin 2008.

     —    , Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, Kraków 2006.

     —     , Życie konsekrowane, Warszawa 1996.

     —    , Od wychowania do formacji, Kraków 2004.

     —    , Proces formacji ciągłej, Kraków 2005.

     —    , Od relacji do uczestnictwa, Kraków 2004.

     —    , Pragnienie Boga, Kraków 2009.   

     —    , Bóg powołuje, ja wybieram, Kraków 2010.

     —    , Integracja wspólnoty zakonnej a wybór dobra i zła, Kraków 2004.

     —    , Wspólnota zakonna wspólnotą świętych i grzeszników, Kraków 2004.

     —    , Kiedy ciało jest słabe. Rozpoznanie powołania wobec niedojrzałości i patologii rozwoju afektywno-seksualnego, Kraków 2006.

     —     , Serce świata. Towarzyszyć młodemu człowiekowi w odkrywaniu powołania, Kraków 2018.

     —    , Synowskie uczucia. Droga formacyjna w życiu konsekrowanym, Kraków 2005.

     —    , Prawda życia. Formacja ciągła umysłu wierzącego, Kraków 2009.

     —    , Drzewo życia. Ku modelowi formacji początkowej i permanentnej, Kraków 2006.

     —    , Kryteria rozeznawania powołania, „Zeszyty Formacji Duchowej” 40(2008), Kraków 2008.

     —    , Dziewictwo i celibat dzisiaj, Kraków 2005.

Cencini A., Manenti A., Psychologia a formacja. Struktura i dynamika, Kraków 2002.

Czy dzisiaj można formować bez psychologii?, praca zbiorowa pod redakcją: Kożuch M., Poznański J., Kraków 2002.

Dyrek K., Kożuch M., Trojan K., Powołanie rozeznanie i rozwój. Aspekt psychologiczny, Kraków 1993.

Dziewiecki M., Pójść drogą błogosławieństwa. Zarys duszpasterstwa powołań, Kraków 2013.

Frigo G., Katechizm Życia konsekrowanego, Kraków 2007.

Gogola J. W., Oddani Bogu. Teologia i duchowość życia konsekrowanego, Kraków 2013.

Goya B., Formacja integralna do życia zakonnego, Kraków 2007.

Guarinelli S., Celibat. Czy nadal go wybierać?, Kraków 2013.

Guccini L., Czy życie zakonne ma sens?, Kraków 2011.

Kożuch M., Chrześcijańska formacja indywidualna. Kolokwia wzrostu, Kraków 2001.

Manenti A., Powołanie. Psychologia i łaska, Kraków 1995.

     —     , Żyć razem, Kraków 1997.

Ryś G., Celibat, Kraków 2001.

Secondin B., Otwarte horyzonty. Symbolika, wzorce i wyzwania życia konsekrowanego, Kraków 2006.

Tenace M., Posługa przełożonych, Kraków 2010.

Terrinoni U., Słowo Boże i śluby zakonne. Obrazy biblijne. 1.Posłuszeństwo, Kraków 2003.

     —    , Słowo Boże i śluby zakonne. Obrazy biblijne. 2. Czystość, Kraków 2004.

     —    , Słowo Boże i śluby zakonne. Obrazy biblijne. 3. Ubóstwo, Kraków 2005.

Wons K., Sens życia. Powołanie i wybór, Kraków 2011.