Nowa seria monastyczna

Z przyjemnością chcemy poinformować, że Wydawnictwo Benedyktynów w Tyńcu zapoczątkowało wydawanie nowej serii monastycznej – Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Pierwsze publikacje z tej serii będą poświęcone ślubom monastycznym oraz charakterystyce duchowości benedyktyńskiej. Zostaną one wydane w dwóch tomach. Pierwszy składa się z tekstów poświęconych duchowości benedyktyńskiej. Tom drugi jest poświęcony ślubom mniszym. Oba tomy są zbiorem artykułów mnichów tynieckich z lat 80-tych, wydanych w tzw. serii z mniszkiem, obecnie już nie istniejącej. Artykuły zawarte w tych pozycjach ukazują to, co istotne w powołaniu monastycznym. Są zarazem świadectwem starszych braci, którzy żyli przed nami. Śmiało można powiedzieć, że to tradycja naszych ojców. W życiu mniszym zwyczaje dawnych ojców były w wielkim poszanowaniu i uchodziły za wzór postępowania. Właśnie seria Ora et labora ma przybliżać tradycję benedyktynów tynieckich.

Mamy nadzieję, że nowa seria monastyczna będzie nie tylko pomocą w rozeznaniu powołania, ale również przybliży wszystkim duchowość monastyczną.

Zamów Duchowość benedyktyńską od podstaw

Zamów Benedyktyńskie śluby zakonne