O Świętym Benedykcie i medaliku Świętego Benedyka

W ramach serii Ora et labora przedstawiamy Drogim Czytelnikom kolejne wydanie książki (poprzedni tytuł: „Święty Benedykt” oraz w osobnej publikacji wydaliśmy „Historia i symbolika medalika św. Benedykta”), którą przed laty napisał nasz Współbrat, śp. Ojciec Paweł Sczaniecki. Jego szeroka wiedza, którą dzielił się chętnie ze wszystkimi, Jego osobowość, styl bycia, kaznodziejstwo – to wszystko jeszcze w pewien sposób trwa w atmosferze Opactwa. Niech więc na nowo jeszcze wyraźniej zabrzmi to, co napisał był o ukochanym przez siebie i przez nas Założyciela.

Tematyka publikacji skupia się przede wszystkim wokół życia św. Benedykta i różnych elementów życia mniszego. To spojrzenie na życie duchowe i możliwości rozwijania go w różnych środowiskach z perspektywy monastycznej. Materiał książki ma posłużyć do rozważań nad sensem życia współczesnego człowieka w czasie wielkich przemian. One dzisiaj dotykają każdego człowieka. Święty Benedykt może nam pomóc w odnalezieniu tego, co istotne w zmieniającym się społeczeństwie, podkreślając w sposób szczególny wartości modlitwy, pracy i poszanowania drugiego człowieka.

Zachęcamy do skorzystania!

O autorze:Paweł Sczaniecki OSB (1917–1998) – benedyktyn z opactwa świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, proboszcz tyniecki, historyk liturgii, badacz dziejów tynieckiego opactwa. Wyniki jego badań w wielu dziedzinach do dzisiaj pozostają niezastąpione.