Ora et labora

W 2021 r. wydawnictwo Benedyktynów Tyniec zapoczątkowało wydawanie nowej serii monastycznej – Ora et labora. Jej celem jest przybliżanie wszystkim zainteresowanym nauczania benedyktynów tynieckich. Dotyczy to zarówno tych mnichów, którzy już odeszli do Pana, jak i współczesnych. Seria Ora et labora to nawiązanie w pewnym sensie do niewychodzącej już tzw. serii z mniszkiem. Były to publikacje benedyktynów tynieckich, które wychodziły w latach 80-tych ubiegłego wieku, a więc zanim jeszcze powstało wydawnictwo. Tamte książki były zarazem świadectwem starszych braci, którzy żyli przed nami. Śmiało można powiedzieć, że to tradycja naszych ojców. W życiu mniszym zwyczaje dawnych ojców były w wielkim poszanowaniu i uchodziły za wzór postępowania. Właśnie seria Ora et labora ma przybliżać tradycję benedyktynów tynieckich.

Mamy nadzieję, że nowa seria Ora et labora będzie pomocą w głębszym poznaniu duchowości monastycznej i nauczania benedyktynów tynieckich.

Czy nowicjusz prawdziwie szuka Boga? Duchowość benedyktyńska od podstaw.

Suscipe me, Domine… Benedyktyńskie śluby zakonne.

Córka św. Benedykta

O Świętym Benedykcie i medaliku Świętego Benedykta