Osiem spojrzeń na Pana Jezusa

Książka Osiem spojrzeń na Pana jest interesującą próbą interpretacji nauki ojców. To nowy rodzaj spojrzenia na dzieło Ewagriusza z Pontu – „O ośmiu duchach zła”, w którym teolog ten opisuje obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, acedię, próżność i pychę. Jak tłumaczy autor nowej interpretacji myśli Ewagriusza:

„Celem niniejszych rozważań byłoby więc coś w rodzaju jej oczyszczenia – a raczej odkrycie jej na nowo, jej rehabilitacja, ukazanie jej wagi i mocy – właśnie dla życia duchowego. Zbytnio się chyba pogubiliśmy w nie do końca jasnych stereotypach klasycznego rozumienia duchowości. Nie potrafimy w ich kluczu skutecznie odczytywać dzisiejszych wyzwań. Pan Bóg stał się raczej tematem abstrakcyjnych dyskursów, nie tyle nawet teologicznych, co moralnych. Jeśli pojawia się przeżycie, natychmiast staje się wrogiem refleksji.

Ewagriusz umożliwia pewną syntezę. Oferuje możliwość integracji dzisiaj zdecydowanie zatomizowanych sposobów funkcjonowania naszego człowieczeństwa. Jego teksty inspirują i zachęcają, by zająć się tym, co „pomiędzy” a co zazwyczaj umyka uporządkowanym, klasycznym teoriom. Pozwala nam wejść tam, gdzie rozgrywa się to, co najważniejsze dla naszej duchowości i naszego życia.

Obszar wyobraźni to szerokie, fascynujące pole pomiędzy naszym odbiorem świata a rozumieniem tego ostatniego. Bez ambicji ogarnięcia tego pola w całości, spróbujmy jednak rzucić okiem tu czy tam, aby choć w niewielkim stopniu doświadczyć czegoś z jego piękna”.

O autorze:

Bernard Sawicki OSB – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki, fortepian). Od 1994 r. profes opactwa tynieckiego, gdzie w r. 2000 przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 2005-2013 był opatem. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Ateneum św. Anzelma w Rzymie, gdzie obecnie wykłada

Zamów książkę Osiem spojrzeń na Pana Jezusa