Prosta droga. Notatki do Reguły Świętego Ojca Benedykta

Reguła św. Benedykta może być czytana z różnych punktów widzenia. Pomimo upływu wieków jest ciągle atrakcyjna dla wielu osób szukających swojej drogi w życiu. Instytut Monastyczny patronuje publikacji Pawła Milcarka – Prosta droga, która jest zbiorem notatek do Reguły św. Benedykta. Autor jest filozofem, historykiem, publicystą oraz świeckim oblatem Opactwa Benedyktynów Matki Bożej w Fontgombault.

Zauważa, że „Motywy zainteresowania pożytkami Reguły mogą być różne, tak jak i w czasach świętego Benedykta. Jednak gdy ktoś pociągany tymi pożytkami przybliża się i chce wejść do wnętrza, trzeba zaraz >baczyć, czy … rzeczywiście Boga szuka< (RB 58, 7). Reguła nie potrzebuje takiej lektury, która by z niej wyciągała pożytki świeckie, a zostawiała motyw główny jako niezrozumiały. Byłaby to zgoda na bezbożność, a lekturę taką trzeba by porównać z praktykami girowagów i sarabaitów. Jeśli natomiast – wiedząc, żeśmy <leniwi, źle żyjący i niedbali> (RB 73, 7) – uciekamy się i w naszym życiu rodzinnym do >tej najskromniejszej Reguły napisanej dla początkujących<, dajmy się poprowadzić jej przyrodzonej i nadprzyrodzonej mądrości, tak abyśmy >znosili bardzo cierpliwie cudze ułomności<, okazywali sobie czystą miłość, a niczego na tej ziemi nie stawiali wyżej niż Chrystusa (por. RB 72, 5. 8. 11)”.

Publikacja Prosta droga jest interesującym spojrzeniem na Regułę św. Benedykta z ciekawym i krótkim komentarzem. To zbiór myśli, rozważań, refleksji „o życiu mniszym oglądanym przez zaprzyjaźnionego z mnichami nie-mnicha”. W książce można także znaleźć teksty poświęcone pokrewieństwu między życiem benedyktyńskim i zwykłym życiem rodzinnym chrześcijan, o oblaturze benedyktyńskiej czy o benedyktyńskim wkładzie w chrystianizację Polski. Reguła św. Benedykta, pomimo swojej odległości czasowej, wciąż inspiruje, pobudza, pociąga, zachwyca.

Zamów Prostą drogę. Notatki do Reguły Świętego Ojca Benedykta

Autor zdjęcia: Marcin Marecik.