Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu

Członek Rady

o. Brunon Koniecko OSB

Urodził się w 1983 r. Jest benedyktynem tynieckim, magistrem administracji oraz teologii. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. W 2018 r. przyjął święcenia kapłańskie. W opactwie tynieckim od 2018 r. jest podprzeorem i wychowawcą (magistrem nowicjatu). Jest absolwentem Szkoły Wychowawców u Salwatorianów w Krakowie. Jest autorem kilku książek, głównie poświęconych modlitwie Jezusowej.

Członek Rady

o. Szymon Hiżycki OSB

Urodził się w 1980 r. Jest benedyktynem tynieckim, patrologiem. Studiował filologię klasyczną. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r. Odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze był bibliotekarzem, rektorem studiów i magistrem nowicjatu (w latach 2013-2015). Od 2015 r. jest opatem tynieckim. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor kilku książek z duchowości monastycznej opublikowanych w Wydawnictwie Tyniec.

Członek Rady

br. Michał Gronowski OSB

Urodził się w 1978 r. Jest benedyktynem tynieckim, historykiem, mediewistą. Absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2002). Doktorat w 2006 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitacja w 2014 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez kilkanaście lat pracował w Zakładzie Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek i artykułów z zakresu historii monastycyzmu. Kustosz Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

Zdjęcia: Kazimierz Urbańczyk / Stanisław Matusik / Wojciech Wójtowicz OSB