Spotkania oblatów benedyktyńskich w 2023 roku

Jest już nowy harmonogram dni skupienia, rekolekcji i spotkań oblatów na 2023 rok. W tym roku ważnym wydarzaniem będzie V Ogólnopolski Zjazd Oblatów benedyktyńskich. Odbędzie się w dniach 10-12 listopada. Oblaci benedyktyńscy są osobami świeckimi, którzy poprzez złożenie odpowiednich przyrzeczeń, wiążą się z konkretną wspólnotą benedyktyńską. W ten sposób kierują się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi lub mniszki żyjący w klasztorze. Oblatami mogą zostać zarówno kapłani diecezjalni, jak i ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie, czy też samotni. Oblaci podczas ceremonii oblacji (ofiarowania się Bogu), zobowiązują się żyć zgodnie z Regułą św. Benedykta. Duchowość benedyktyńska pomaga im w osobistym rozwoju duchowym i w umacnianiu wiary. Dzięki złożonym przyrzeczeniom stają się świadkami Chrystusa w obecnym zsekularyzowanym świecie. Jako zwykli ludzie, którzy zaufali Bogu, mogą nieść światło Zbawiciela tym, wśród których żyją. Reguła św. Benedykta staje się dla nich przewodniczką i mądrością, która pomaga odczytać Ewangelię.

Jeśli komuś bliska jest duchowość benedyktyńska albo chciałby ją bliżej poznać, a przy okazji być może znaleźć wspólnotę, to chętnie zapraszamy na spotkania oblatów tynieckich w 2023 roku. Niedawno powstała strona internetowa dotyczące tej wspólnoty. Oblaci działający przy opactwie tynieckim są otwarci na wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje życie wiary w oparciu o duchowość benedyktyńską.

Zobacz stronę o oblatach tynieckich

Zobacz harmonogram spotkań oblatów w 2023 roku

Zobacz artykuł o wspólnocie oblatów

Zobacz materiał o opactwie tynieckim ze świadectwami oblatówW poszukiwaniu ciszy

Zdjęcie: Marcin Marecik