Tematy warsztatów

Warsztaty 2021/2022

Warsztaty tematyczne

Czas na kobiecość (Beata Kołodziej, o. Konrad Małys OSB)

Czas na relacje (Beata Kołodziej, o. Konrad Małys OSB)

Jak dobrze przygotować się do spowiedzi? (Małgorzata Konarska, o. Opat Szymon Hiżycki)

Jak radzić sobie ze stresem? (Marek Jamróz)

Jak radzić sobie ze stresem? Część druga. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Marek Jamróz)

Podróż do siebie (Urszula Lesicka, o. Opat Szymon Hiżycki)

Warsztaty praktyczne

Skryptorium – warsztaty kaligrafii (Barbara Bodziony, o. Hieronim Kreis OSB)

Benedyktyński program zarządzania

Warsztaty zarządzania sobą w oparciu o Regułę św. Benedykta (Ryszard Kołodziej, o. Konrad Małys OSB)

Warsztaty zrządzania i przywództwa w oparciu o Regułę św. Benedykta (Ryszard Kołodziej, o. Konrad Małys OSB)

Benedyktyński program zarządzania – Synteza (Ryszard Kołodziej, o. Konrad Małys OSB)