V Ogólnopolski Zjazd Oblatów Benedyktyńskich

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu w dniach 10-12 listopada 2023 r. będzie gospodarzem V Ogólnopolskiego Zjazdu Oblatów Benedyktyńskich. Tematem przewodnim wydarzenia jest „Eucharystia w życiu oblata”. Prelegentami będą m.in. Opat Prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania Maksymilian Nawara, Opat tyniecki Szymon Hiżycki, ks. prof. Robert Woźniak, dr Elżbieta Wiater, dr Paweł Milcarek. W swoich wystąpieniach przedstawią różne wątki dotyczące Najświętszej Ofiary.

W programie zjazdu nie zabraknie również czasu na wspólną liturgię godzin, spotkania integracyjne, wymianę myśli. Przewidziany jest także koncert Chóru Kameralnego Sancta Trinitas.

Oblaci benedyktyńscy w Polsce to spora społeczność. Tylko z opactwem tynieckim związanych jest ponad sto osób.

Oblatami benedyktyńskimi mogą być osoby świeckie, żyjące w małżeństwie czy też samotni. Mogą jednak nimi być także kapłani diecezjalni. Mnisi składają śluby: posłuszeństwa, stałości i przemiany obyczajów. Oblaci podczas ceremonii oblacji (ofiarowania się Bogu), zobowiązują się żyć zgodnie z Regułą św. Benedykta. Składają przyrzeczenia podobne w treści do ślubów monastycznych. Oblacja nie jest ślubem w sensie ślubów mniszych, nie obowiązuje pod sankcją grzechu ciężkiego. Niemniej jednak jest to bardzo świadome odnowienie i przyjęcie na nowo przyrzeczeń chrzcielnych i wola dochowania im wierności aż do końca. Chodzi o to, by powołanie chrześcijanina podjąć z całą powagą i uczynić je programem swego życia. Jednocześnie w ten sposób oblaci stają się świadkami Jezusa Chrystusa w obecnym zsekularyzowanym świecie. Jako zwykli ludzie, którzy zaufali Bogu, mogą nieść światło Chrystusa tym, wśród których żyją. Reguła św. Benedykta staje się dla nich przewodniczką i mądrością, która pomaga odczytać Ewangelię.

Oblaci mają swoje statuty. Są związani z konkretnym klasztorem benedyktyńskim.

Istnieje także Światowa Wspólnota Oblatów Benedyktyńskich. We wrześniu br. odbył się w Rzymie V Światowy Kongres Oblatów Benedyktyńskich. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie Kongresu.

Zapraszamy wszystkich do zgłębiania duchowości benedyktyńskiej i poznawania społeczności z nią związaną.

Zdjęcie: Marcin Marecik