Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

W ramach Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich są organizowane konferencje formacyjne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do sióstr żyjących według Reguły św. Benedykta. To okazja do pogłębienia poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. Konferencje te stanowią jeden z elementów formacji zakonnej.

W tym roku tematy będą skupione wokół zagadnień związanych z Filokalią. Czym ona jest? To największy i najbardziej znany zbiór pism w duchowości chrześcijańskiej. Obejmuje teksty z kilkudziesięciu pism wielu autorów chrześcijańskich z okresu od IV do XVII wieku. Więcej informacji o projekcie możesz dowiedzieć się ze strony filokalia.pl. Planujemy również organizowanie różnych wydarzeń, które będą miały na celu przybliżanie teologii i treści Filokalii. Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie są jednym z nich. Aby dowiedzieć się o innych inicjatywach oraz być na bieżąco, warto zapisać się na newsletter.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

2023:

22-23 września – o. Brunon Koniecko OSB: Pamięć o Bogu

20-21 października – o. Mikołaj Jastrzębski OSB: Duchowość Świętej Góry Athos

24-25 listopada – o. Brunon Koniecko OSB: Modlitwa a obrazy

2024:

26-27 stycznia – o. Mikołaj Jastrzębski OSB: Hezychazm – droga ku Światłości   

23-24 lutego – br. Antoni Leńczowski OSB: Czujne serce wobec Boga – św. Hezychiusz z Synaju i cnota duchowej trzeźwości (nepsis)          

15-16 marca – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Św. Diadoch z Fotyki i modlitwa Jezusowa       

19-20 kwietnia – o. Brunon Koniecko OSB: Rola umysłu w życiu duchowym       

24-25 maja – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Św. Diadoch z Fotyki, czyli łowy na Boga

14-15 czerwca –  o. Maciej Pawlik OSB: Doświadczać – posiadać – przekraczać. Życie duchowe według św. Grzegorza z Nyssy

PROGRAM

Czwartki

17:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Misjonarek (05-400 Otwock, ul. Reymonta 68)

Piątki

12:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Samarytanek (07-230 Niegów [Zabrodzie], ul. Klonowa 1)

15:00  Konferencja dla Sióstr Benedyktynek Sakramentek (00-001 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 2)

17:00  Konferencja dla Sióstr Loretanek (03-717 Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20)