Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2021/2022

We wrześniu rozpoczynamy kolejny sezon Warszawskich Spotkań Benedyktyńskich. Jak co roku, benedyktyni tynieccy będą głosili konferencje tematyczne dotyczące różnych zagadnień z duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są one do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. To także możliwość bezpośredniego spotkania z benedyktynami, wymiany myśli i wzajemnego poznania. Spotkania organizowane są we współpracy z Siostrami Benedyktynkami Sakramentkami w Warszawie. Miejscem jest kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza przy klasztorze Benedyktynek Sakramentek.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września 2021 r. Brat Mikołaj Jastrzębski OSB przedstawi następujące zagadnienie: Modlitwa serca – droga przebóstwienia.

Program spotkania:

9.00 – Msza św. z homilią
9.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – Konferencja tematyczna
10.45 – Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin

Zobacz harmonogram na cały sezon

Zapraszamy wszystkich na Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie!