Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2022/2023

Jak co roku we wrześniu rozpoczynają się Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Konferencje głoszone są przez benedyktynów tynieckich. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. To również możliwość bezpośredniego spotkania z benedyktynami, podjęcia z nimi dialogu, wymiany myśli i wzajemnego poznania. Spotkania organizowane są we współpracy z Siostrami Benedyktynkami Sakramentkami w Warszawie.

Program spotkania:

9.00 – Msza św. z homilią
9.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – Konferencja tematyczna
10.45 – Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin

Zobacz harmonogram na cały sezon

Zdjęcie: Marcin Marecik