Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

Harmonogram spotkań 2021 / 2022

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie. Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. To również możliwość bezpośredniego spotkania z benedyktynami, podjęcia z nimi dialogu, wymiany myśli i wzajemnego poznania. Spotkania organizowane są we współpracy z Siostrami Benedyktynkami Sakramentkami w Warszawie.

2021:

25 września  – br. Mikołaj Jastrzębski OSB: Modlitwa serca- droga przebóstwienia

30 października – o. Konrad Małys OSB: Wyjście św. Benedykta z Vicovaro, czyli kiedy wolno mieć czegoś dość

27 listopada – o. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Magdalena Mortęska – nowa błogosławiona w świecie benedyktyńskim

2022:

29 stycznia – o. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Inchoationis Regula. O duchowości rozpoczynania na nowo

26 lutego – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Jak czytać Filokalię? Nad Diadochem z Fotyki

26 marca – o. Brunon Koniecko OSB: Nauka u św. Benedykta

30 kwietnia – br. Antoni Leńczowski OSB: Misterium Śmierci i Zmartwychwstania – liturgia chrzcielna oczami mnicha

28 maja –o. Konrad Małys OSB: Milczenie jako walka duchowa

25 czerwca – o. Opat Szymon Hiżycki OSB: Jak czytać Filokalię? Nad Hezychiuszem z Synaju

Miejsce spotkania:

Kościół Benedyktynek Sakramentek pw. Św. Kazimierza
Rynek Nowego Miasta 2
00-229 Warszawa

Program spotkania:

9.00 – Msza św. z homilią
9.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 – Konferencja tematyczna
10.45 – Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin