Więcej o modlitwie Jezusowej…

W Szkole Modlitwy Monastycznej Instytutu Monastycznego chcemy przybliżyć wszystkim zainteresowanym sposób modlitwy, który powstał w środowisku monastycznym, i na który rozwój mnisi mieli bardzo wielki wpływ. Jej zadaniem jest wprowadzanie w modlitwę, która jest ściśle związana z monastycznym stylem życia. Każdy jednak może ją podjąć.

Podstawową formą, jaką proponujemy, są rekolekcje Oddychać Imieniem. Inną jest wydawanie w Wydawnictwie Tyniec książek poświęconych modlitwie Jezusowej. Następną jest publikowanie na stronach internetowych, prowadzonych przez benedyktynów z Tyńca, różnych treści dotyczących modlitwy Jezusowej. Są także inne działania, które mają upowszechniać tę starą formę modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkich chętnych zapraszamy do pogłębienia praktyki i wiedzy dotyczącej modlitwy Jezusowej.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o niej zapraszamy do naszego portalu monastycznego. Powstał tam nowy dział – modlitwa Jezusowa. Udostępniamy w nim wiele materiałów dotyczących praktykowania tej modlitwy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

W tym dziale znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące samej modlitwy Jezusowej, jak również o różnej działalności benedyktynów tynieckich z nią związanych, a w szczególności:

– terminy rekolekcji Oddychać Imieniem,

– podstawowe informacje o różnych formach praktyki modlitwy Jezusowej,

– konferencje do posłuchania,

– artykuły i rozważania o modlitwie Jezusowej,

– informacje o projekcie FILOKALII.

Naszym pragnieniem jest upowszechnianie wielowiekowej tradycji praktykowania określonej formy modlitwy chrześcijańskiej. To nauka nie tylko modlitwy, ale przede wszystkim budowania relacji z Chrystusem. To nie tylko przekazywanie wiedzy, ale wprowadzanie w żywy kontakt z Bogiem. To ukazywanie roli i znaczenia modlitwy w życiu chrześcijanina. Nasze zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem relacji z Chrystusem, poprzez nauczenie się nowej formy modlitwy i jej wierne praktykowanie.

Zapraszamy na stronę portalu o duchowości monastycznej

do działu MODLITWA JEZUSOWA

cspb.pl