Z tradycji mniszej

Seria Z tradycji mniszej została zapoczątkowana przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC w 1991 r., aby udostępnić teksty z tradycji monastycznej w szerszym zakresie i przystępnej formie. Kolejne pozycje z tej serii są przekładami niewielkich dzieł dawnych ojców albo poruszają wybrane zagadnienia z tego okresu w postaci krótkiego opracowania, również przez współczesnych autorów. Mała objętość każdego wydania z może być dobrym wprowadzeniem do sięgnięcia do większych tekstów ojców z przeszło tysiąca pięciuset lat.

1. Anselm Grün OSB, Post – modlitwą du­szy i ciała

2. Lectio divina. Boże czytanie

3. Thomas Merton OCSO, Życie w mil­czeniu

4. Anselm Grün OSB, Modlitwa chórowa a kontemplacja

5. John Main OSB, Chrześcijańska medytacja

6. Augustyn Jankowski OSB, Życie mni­sze, t. 1

7. Augustyn Jankowski OSB, Życie mni­sze, t. 2

8. Thomas Merton OCSO, Życie i świę­tość

9. Anselm Grün OSB, Modlitwa a poznanie siebie

10. Dumitru Staniloe, Modlitwa i świętość

11. Małgorzata Borkowska OSB, Abba powiedz mi słowo

12. Anselm Grün OSB, Modlitwa jako spo­tkanie

13. Thomas Merton OCSO, Chleb na pu­styni

14. Piotr Rostworowski OSB, Wierność łasce

15. Anselm Grün OSB, Droga pustyni

16. Mnich Benedyktyński, Misterium życia monastycznego

17. Anselm Grün OSB, Potrzeba milczenia

18. Piotr Rostworowski OSB, Świadec­two Boga

19. John Chapman OSB, Listy o modlitwie

20. Piotr Rostworowski OSB, Kierow­nictwo duchowe

21. Enzo Bianchi, Przemodlić słowo

22. Fidelis Ruppert OSB, Anselm Grün OSB, Chrystus w bracie

23. Piotr Rostworowski OSB, W szkole modlitwy

24. Anselm Grün OSB, Alois Seuferling OSB, Życie w rytmie stworzenia

25. Matta el-Maskîne, Modlitwa

26. Dominique Hermant OSB, Dajmy się odnowić

27. Piotr Rostworowski OSB, Wiara, nadzieja i miłość

28. Anselm Grün OSB, Rekolekcje w codzienności

29. Andre Louf OCSO, Pokora i posłuszeństwo

30. Ewagriusz z Pontu, O modlitwie

31. Jan Kasjan, Rozmowy o modlitwie

32. Teofan Rekluz, Słowo o modlitwie

33. Emmanuel M. Heufelder, Rozległość serca

34. Thomas Merton OCSO, Modlitwa kontemplacyjna

35. Włodzimierz Zatorski OSB, Otworzyć serce

36. Adalbert de Vogüé, Pragnąć życia wiecznego

37. Anna Świderkówna, Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony

38. Odo Casel OSB, O prawdziwym człowieku

39. Jacek Bolewski SJ, Dzieje dzieci mądrości

40. Włodzimierz Zatorski OSB, Milczeć, aby usłyszeć

41. Mnich kartuski, Miłość i milczenie

42. Francois Cassingena-Trevedy OSB, Gdy słowo staje się ogniem

43. Włodzimierz Zatorski OSB, Pokora

44. Miguel de Molinos, Bóg przemawia do duszy

45. Włodzimierz Zatorski OSB, Kto pragnie szczęścia

46. Andre Louf OCSO, Moc w słabości

47. Włodzimierz Zatorski OSB, Acedia dziś

48. Jan Kasjan, O wiedzy duchowej

49. Jan Kasjan, O przyjaźni

50. Jean-Yves Leloup, Słowa z Góry Athos

51. Włodzimierz Zatorski OSB, Ład i pokój

52. Włodzimierz Zatorski OSB, Osiem duchów zła

53. Szymon Hiżycki OSB, Kierownictwo duchowe według Ojców Pustyni

54. Małgorzata Borkowska OSB, Rozważania o Wcieleniu Syna Bożego

55. Mnich Kościoła Wschodniego, Ojcze Nasz

56. Hildegarda z Bingen, Antychryst i koniec świata

57. Katarzyna Mechtylda de Bar, Eucharystia, moja miłość

58. Włodzimierz Zatorski OSB, Komunikacja według św. Benedykta

59. Barsanufiusz i Jan, Listy o gniewie i modlitwie

60. Mnich Kościoła Wschodniego, Ofiara liturgiczna

61. Tomasz M. Dąbek OSB, Motyw pustyni w biblijnych dziejach ludu Bożego

62. Jan Kasjan, Istota walki duchowej

63. Jan Kasjan, O grzechu i pokucie

64. Małgorzata Borkowska OSB, Jezus, Syn Ojca

65. Tomasz M. Dąbek OSB, Praca w życiu mnichów

66. Gabriel Bunge, Perfectio conversationis

67. Tomasz M. Dąbek OSB, Pismo Święte o grzechu

68. Tomasz M. Dąbek OSB, Zwycięstwo Chrystus nad grzechem i śmiercią

69. Tomasz M. Dąbek OSB, Nowe życie chrześcijanina

70. Tomasz M. Dąbek OSB, Imię Boże według Pisma Świętego

71. Tomasz M. Dąbek OSB, Chrzest jako fundament życia religijnego

72. Św. Augustyn, O świętym dziewictwie

73. Tomasz M. Dąbek OSB, Modlić się psalmami

74. Włodzimierz Zatorski OSB, Usłyszeć Słowo Boże

75. Szymon Hiżycki OSB, Cztery rady św. Benedykta o modlitwie

76. Szymon Hiżycki OSB, Pałacem Chrystusa jest serce