Źródła Monastyczne. Monografie

Seria Źródła Monastyczne Monografie jest kolejnym etapem ukazywania Czytelnikowi przez Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC dorobku monastycyzmu na przestrzeni dziejów. Została rozpoczęta kilka lat temu. Poszczególne pozycje z tej serii są poświęcone pogłębionemu badaniu nad wybraną dziedziną z monastycyzmu. Chociaż publikacje te mają charakter bardziej naukowy, to mogą również przyczynić się u każdego do wzbudzenia większego zainteresowania rolą i wartością monastycyzmu w historii Kościoła.

Michał Gronowski OSB, Spór o tradycję, Kraków 2012

Ewa Wipszycka, Drugi dar Nilu, Kraków 2013

Dominique Iogna-Prat, Ład i wykluczenie, Kraków 2014

Ewa Wipszycka, Chrześcijaństwo starożytnego Egiptu, Kraków 2016

Małgorzata Borkowska OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Kraków 2015

Wojciech Bedyński, Klasztor w Mayo, Kraków 2015

Janusz Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki, Kraków 2018

s. Marianna Ciemała, Życie braterskie według Reguły św. Benedykta. Teologia i praktyka, Kraków 2021

Leon Nieścior OMI, Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 2022

Ambroggio M. Piazzoni, Wilhelm z Saint-Thierry. Schyłek ideału monastycznego w XII wieku?

Anna Kazimierczak-Kucharska, Mnich i filozof. Elementy życia filozoficznego w monastycyzmie wczesnochrześcijańskim od jego początków do VI w.